Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

KAITSELIIDU LIIKMEMAKSU REGLEMENDID
 
 
 
 
 • Liikmemaksu suurus (Kaitseliidu keskkogu 26.02.2011 otsusele nr K-0.1-1/3502PR)
 • 2011 aaastal sisseastumismaks 1,92€ ning liikmemaksu suurus 7,68€
 • alates 2012. aastast Kaitseliidu sisseastumistasu 0€ ja liikmemaks 12€ aastas
 
 • Kaitseliidu liikmel on kohustus maksta liikmemaksu.
  • Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. Liikmeks oleku ajal makstakse liikmemaksu jooksva aasta eest.
  • Liikmemaksu võlg tuleb tasuda kümne tööpäeva jooksul liikmesuse lõppemisest arvates. Liikmesuse lõppemisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.
  • Liikmed kellel ei ole võimalik liikmemaksu tasuda, tuleb teha malevapealikule põhjendatud liikmemaksust vabastamise avaldus.
  • Liikmemaksudena laekunud raha kasutamise otsustab malevkonna/üksikkompanii juhatus
 
 • Kaitseliidu liikmemaksu maksmine toimub pangaülekandega Kaitseliidu kontole, igal aastal hiljemalt 01.september.
  • Saaja: Kaitseliit
  • IBAN: EE461010022002422007, SEB pank
   BIC: EEUHEE2X
  • Viitenumber: 62020100151 (Viru maleva viitenumber)
  • Selgitus:
Ees- ja perekonnanimi, malevkond (üksikkompanii), aasta (mille eest tasutakse liikmemaks)

 
 • Sularahas liikmemaksu tasumine (KL raamatupidamise siseeeskiri 01.07.2016)
  • Üldjuhul struktuuriüksustes sularaha tehinguid ei teostata. Erandina on lubatud malevapealiku otsusel vastu võtta sularahas Kaitseliidu liikmete liikmemaksude tasumisi juhul, kui maksjal puudub võimalus tasuda pangaülekandega
   • Selleks tuleb Viru maleva liikmel esitada põhjendatud taotlus Viru maleva pealikule. Taotluse otsusest teavitatakse avalduse esitanud kaitseliidu liiget.
 
 • Liikmemaksust vabastamise kord (Keskkogu otsus 24. Jaanuar 2016 nr K-0.1-1/16/2164PR)
  • 4.1 Kaitseliidu noorliikmed ning keskkogu valitud organisatsiooni auliikmed on vabastatud liikmemaksust
  • 4.2 Punktis 4.1 nimetamata liikmete liikmemaksust vabastamise otsustab maleva juhatus
   • Selleks tuleb Viru maleva liikmel esitada põhjendatud taotlus Viru maleva juhatusele (füüsiliselt pealikule). Taotluse otsusest teavitatakse avalduse esitanud kaitseliidu liiget