Teksti suurus:
A A A

Astu Kaitseliitu!

Kuidas liituda Kaitseliidu Viru malevaga?

Eeldus: Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke.
  

1. Kaitseliiduga liitumiseks on vaja esitada:
 
1) Tegev- ja toetajaliige avaldus või Noorliikme avaldus
2)  digitaalne dokumendifoto (või foto 3x4 cm).
3) Kaitseliidu tegevliige peab vastama Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuetele ehk siis:

Kui omad kehtivat juhtimisõigust (ükskõik millisele sõiduki kategooriale), siis tervisetõendit esitama ei pea. Märgid avaldusel arstitõendi ruutu "EI".
 
Kui sa aga EI oma kehtivat juhtimisõigust, siis pead esitama tervisetõendi OTSUSE vastavalt kehtestatud tervisenõuetele. Tervisetõendi väljastab perearst ning seda saab taotleda https://www.terviseportaal.ee/ Peale tervisetõendi väljastamist lae tervisetõendi OTSUS alla ning esita meile.
Märgid avaldusel arstitõendi ruutu "JAH".

2. Avalduse peavad allkirjastama ka kaks Kaitseliidu tegevliikmest soovitajat (peab olema Kaitseliidu tegevliige olnud vähemalt aasta). Soovitajate puudumine ei ole avalduse esitamisel takistuseks - leiate soovitajad liikmekssaamise protsessi jooksul.
 
3. Enda kohta karistusregistripäringu saab teha https://etoimik.rik.ee/  Sinna saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil ID-ga.

4. Täidetud avaldus koos teiste nõutavate dokumentidega saatke eva.leitenkaitseliit.ee

5. Loe lisaks:
1) Tegevliikme ja toetajaliikme erinevustega saate tutvuda SIIN
2) Soovitame tutvuda ka Kaitseliidu seaduse ja kodukorraga
3) Me kogume ja töötleme Kaitseliidu liikmekandidaatide ja Kaitseliidu liikmete isikuandmeid Kaitseliidu seadusest tulenevate ülesannete täitmise eesmärgil. Loe lähemalt,  kuidas Kaitseliidus isikuandmeid töödeldakse.