Teksti suurus:
A A A

Viru malevas toimus sõdurioskuste kursuse esimene õppenädalavahetus ja ellujäämiskursus

06.09.2022
Viru maleva maakaitsekompanii poolt korraldatud SOKil ehk sõdurioskuste (baas)kursuse esimesel õppenädalavahetusel, osales Rutja õppeväljakul 27.-28. augustil 35 kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat. Samal ajal toimus õppeväljaku teises otsas metsa all, Naiskodukaitse Viru ringkonna ellujäämisõpe, milles osales 15 naiskodukaitsjat. Kogu nädalavahetusel osales väljaõppes ligi 50 vabatahtlikku.
Laupäeva varahommikul andis kaitseliitlastele valdkondliku ülevaate Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu. Pealik ütles osalisetele, et elame keerulisel ajal ja igaüks meist saab riigikaitsesse panustada, kasvõi kogudes iseendale tarkust ja oskusi väljaõppes, millega aitame nii oma üksust ning koos sellega kokkuvõttes loome turvalist keskkonda oma perekonnale, kogukonnale ja riigile.
Väljaõppe alguses, andis maakaitsekompanii ülem Erik Abroi järgmiseks väljaõppeaastaks üle kompanii lipu, mille võttis esimeselt rühmalt üle teise rühma ülem Urmas Lindma. “Kandke ja hoidke seda lippu austusega ning olge tema väärilised”, ütles kompaniiülem Erik Abroi.
Kaitseliitlaste SOK-i esimesele tsüklile eelnes kevadel ettevalmistav väljaõpe, kus tehti tutvust kaitseliitlase esmase relvaga ja üksikvõitleja meditsiiinipaunaga ning õpiti tundma varustust. SOKi esimesel õppenädalavahetusel, toimus juba sisulisem ringkoolitus.
“Nädalavahetusel õppisime koos üksikvõitleja varustuse komplekteerimist, jao põhirelvastust (automaat AK 4, kuulipilduja KSP, granaadiheitja Carl-Gustav), ühiseid tegevusi nagu tugikoha lähikaitset ja tunnimehe kohustusi. Samuti tutvusime liikumisviiside, formatsioonidega ja käemärkidega ning igaüks koostas üksikvõitleja tulekaardi. Uute liitujate tase on küll erinev, kuid selle kompenseeris nende tahe ja soov õppida. Hea meel on ka selle üle, et kogenud ja uued kaitseliitlased leidsi väga sooja ilma kiuste aega ja endas tahet, omandada uusi teadmisi”, jäi SOKi esimese nädalavahetusega kompaniiülem Erik Abroi kokkuvõttes rahule.
Esimest korda õppusel osalenud, augustikuus malevaga liitunud Alari Kirt (Tapa vallavolikogu esimees) oli õppusega väga rahul. Ta toonitas, et igaühe kohus on midagi oma riigi kaitseks teha: “ Igal juhul tuleks astuda Kaitseliitu, kuna oleme omas kodus, meil ei ole Eestis mitte kuhugi taganeda. Meid on küll vähe, aga ajalugu on tõestanud seda, et kes väga tahab, see saab ka palju suurema vaenlase vastu. Kui me tahame oma kodu kaitsta, siis tuleb õppida seda ka ise tegema”. Nagu ka Alari, nii said peale väljaõpet kõik teisedki värsked liikmed endale kompanii embleemi.
Rutja õppeväljaku teises otsas, toimetasid aga agaralt Naiskodukaitse Viru ringkonna naised, kellede seas oli üksjagu tänavu liitunud uusi liikmeid. Uued Viru ringkonna naiskodukaitsjad ühinesid Naiskodukaitsega vajadusest, ise endale ja oma perele lisaturvatunnet luua: “Liitusin seetõttu, et tõsta iseenda teadlikkust saada kriisis paremini hakkama. Korteris elades, näiteks kriisi ajal, kui Sul pole elektrit, on keeruline”, ütles Merle Maimjärv-Mirka. Õppus meeldis Merle Maimjärv-Mirka ja Meelika Pruss´ile väga ja nad ootavad pikisimi juba järgmist. “Peale matkakoti tegemist, siirdusime väikestes gruppides metsa, kus tuli leida kaardil määratud koht maastikul, otsida endale ise metsast söögipoolist, ehitada ööbimiseks ulualune, teha magamisase käepärastest vahenditest, süüdata lõke, ehitada vee saamiseks kaev ja valmistada endale söögiriistad” kirjeldas tehtut Merle. Inimestele aga, kes pole veel Naiskodukaitsega liitunud, soovitasid Merle ja Meelika kindlasti liituda: “Õhkkond inimeste vahel on teistsugune, tekkis arusaam, et võhivööras inimene võib nii äge olla”, ütles Meelika.
Hea lugeja, kes sa kõhkled veel ja pole otsust teinud, kas liituda Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega, siis meie tublid uued liitujad soovitavad seda kindlasti teha: õpid tarvilikku, panustad riigikaitsesse ja leiad endale uusi sõpru.