Teksti suurus:
A A A

Viru maleva tegus nädalavahetus Sirgala harjutusväljakul

01.11.2023
Eelmisel nädalavahetusel 27.-29. oktoobril toimus Kaitseväe Sirgala harjutusväljakul Kirde maakaitseringkonna poolt korraldatud mitu erinevat väljaõpet. 27. oktoobril alanud kursus “Kuulipildurite meistriklass”, kestab kokku mitu nädalavahetust ja selles osalevad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru maleva kuulipildurid. Sirgala õppeväljaku platool toimus aga Viru maleva mitme üksuse osalusel laskeharjutus, kus lasti granaadihetjatest ja miinipildujatest.

“1. jalaväebrigaadi instruktorite poolt viiakse läbi kuulipilduri täiendkursus läbi selleks, et kuulipildur mõistaks täpsemalt oma rolli ja relva võimekust jao taktikalise tegevuse toetamisel,” ütles ringkonnaveebel Ott Sepp. Kuulipildurid saavad samuti kogemuse laskmiseks kuulipildujale ettenähtud kaugemale kui 400 – 800 m ja laskmine eritingimustes, sealhulgas öösel.”

Pea poolteist aasta Kaitseliidus olnud reamees Remy Negus, oli kuulipildurite kursuse esimese nädalavahetusega väga rahul, kuna varasemate väljaõpete põhjal on teatuid nüansse, mis vajasid täpsustamist. “Nädalavahetus oli minu jaoks põnev ja tegus. Sain teada, et positsioonide valik kuulipilduril jaoliikumises on teatud osas erinev laskurist, seega just erialaliselt peaksin tegema teatuid asju enda jaoks teisiti. Huvitav oli ka kõik sihtimisega seotu, seeg aootan juba järgmist nädalavahetust.”

Sirgala harjutusväljakul toimus veel ka teinegi tegevus, milleks oli Viru maleva erinevate üksuste laskeharjutus, kus lasti nii granaadiheitjatest Carl-Gustav M2 ja M4 kui ka 81 mm miinipildujast M252.
“Miinipildujate laskeharjutusel osalesid Viru maleva lahingkompanii ja maakaitsekompanii miinipildujameeskonnad,“ ütles Viru maleva lahingkompanii ülem nooremleitnant Villu Jõemets. “Sellised laskeharjutused on meil saanud traditsiooniks, kus mõlema kompanii miinipildujarühmad tegutsevad koos.”

“Carl-Gustav M2 ja M4 relvadest lasid peale Viru maleva jalaväekompaniide ka ringkonna pioneeri- ja luurerühmade liikmed,” ütles kompaniiveebel, vanemveebel Ülar Kivilaid. “Tankitõrjegranaadiheituritel oli võimalus laskeharjutuse käigus lasta nii treeningmoona, tankitõrje kumulatiivmoona kui ka jalaväevastast kildmoona.

“Laskeharjutuse eesmärk oli anda kõikidele Viru maleva üksustele võimalus oma laskeoskusi suure kaliibritega relvadest parendada,” ütles kompaniiülem Villu Jõemets. “Kuna Rutja õppeväljakul selle kaliibriga relvadest lahingmoonaga lasta ei saa, siis Sirgala harjutusväljakul on see võimalus olemas, mida me ka igal aastal regulaarselt kasutame.”