Teksti suurus:
A A A

Viru maleva poolt korraldatud kevadistes riigikaitselaagrites sai väljaõppe üle 500 koolinoore

08.06.2023
Viru maleva poolt korraldatud kevadistes riigikaitselaagrites sai väljaõppe üle 500 koolinoore
Pildigalerii: https://www.flickr.com/photos/194169181@N05/albums/72177720308688652 
Videolugu: https://youtu.be/7XtqXoGTV5s

Riigikaitseõpetus on põnev ja mitmekülgne valikõppeaine koolis. Kui selle aasta kevadeni oli riigikaitseõpetus koolides kavas valikainena, siis alates sügisest on see kõikidele gümnasistidele kohustuslik, peamine roll riigikaitselaagrite korraldamises on aga juba 2022. aastast Kaitseliidu õlul.

“Alates eelmise aasta sügisest on peamiseks välilaagri korraldajaks Kaitseliit, samuti panustavad kaitseliitlased suuresti ka koolides riigikaitseõpetuses teoreetilise poole õpetamisel. Alates selle aasta sügisest on see gümnasistidele aga kohustuslik, seega saame nii riigikaitseõpetuses koolis, aga ka riigikaitselaagris väilaladel nägema rohkem koolinoori“, ütles Viru maleva väljaõppesektsiooni ülem ja Rutjal toimunud riigikaitselaagrite peakorraldaja major Meelis Kütt. „Kaitsetahte kujundamisel on see oluline muudatus, samuti ühtlustab see noorte seas teadmiste baasi riigikaitsest, mis on positiivne“.
Välilaager annab vajaliku ja praktilise kogemuse, kuidas valmis olla erinevateks olukordadeks. Rutja õppeväljakul, kus riigikaitselaager 30. mai - 08. juunil toimus, osales kolmes vahetuses, 3- päevases laagris, kokku üle 500 koolinoore 16 –st koolist Lääne-Virumaalt, Tallinnast ja Harjumaalt. Koolitusi viisid läbi Viru maleva kaitseliitlased, 1. jalaväebrigaadi ajateenijad ja 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni kaitseväelased ning teised erinevate elualade eksperdid, sh Päästeametist.

„Viru maleval laagrite korraldamine õnnestus.  Selles osas tegi suure töö ära meie toimekas korraldustiim, kelleks olid Viru maleva kaitseliitlased ja Naiskodukaitse Viru ringkonna naiskodukaitsjad. Instruktorid, kes noori koolitasid, said oma tööga väga hästi hakkama“, ütles major Kütt. „Kui riigikaitseõpetuse läbiviimist toetavad peamiselt Kaitseministeerium ja Kaitseressursside Amet, siis tänavu ühe olukorra lahendamisel pani kiirelt õla alla ka Viru maleva kaitseliitlase Einar Vallbaum´i abiga ka AS Lajos. Suur tänu kõigile, kes kaasa lõid laagri korraldamisel.“

Mida noored riigikaitselaagris seekord õppisid ? Ringkoolituste käigus, mida oli tänavu 9, õpiti välitelkide püstitamist ja välilaagriga seotud olmerutiini, erinevaid liikumisviise maastikul ja maskeerimist. Topograafia alased teadmised ja orienteerumine maastikul, tundub pealtnäha lihtne, kuigi noortel pusimist oli, siis hakkama said kõik. Esmaabiõppes pöörati tähelepanu sellele, milliseid meditsiinitarbeid matkale kaasa võtta. Väga olulise aspektina toodi välja ka südame töös hoidmise oskust kuni kiirabi saabumiseni, samuti tutvustati noortele žguti paigaldamist, erinevaid võimalusi rätikuga vigastatud jäseme fikseerimisel ja palju muud vajalikku.

Ellujäämisõpetust viis tänavu läbi Päästeamet, kes õpetas noortele meeskonnatööd, vajaliku varustuse komplekteerimist, mida kriisi olukorras hoonest väljudes kaasa võtta, samuti tehti tutvust eri liikide tulekustutusvahenditega ja sooritati mitmeid tule tõrjumisviise ka praktikas. Kuigi laagrinoortele anti korralikult Naiskodukaitse Viru ringkonna naiskodukaitsjate poolt sooja toitu, siis noored said ka vajaliku koolituse, kuidas ise piiritusepõletiga tuli üles teha, katelokiga vett keeta ja kuivtoidupakist leitust midagi maitsvat vahepalaks endale ja oma laagrikaaslastele valmistada.

Noorte tagasiside oli valdavalt positiivne, huvi pakkus kõik, mida instruktorid õpetasid. „Võrreldes riigikaitselaagreid alates 2000 kuni tänaseni, võin öelda, et instruktorite tase on olnud kogu selle aja vältel ühtlaselt kõrge ja head meelt teeb ka see, et laagrite lõppedes, on noorte valmisolek parem ja kaitsetahe kõrgem, aitamaks ennast, oma pere ja oma riiki vajalikul hetkel“, ütles major Meelis Kütt.