Teksti suurus:
A A A

Viru maleva maakaitsekompanii võitlejad parendasid Rutjal oma laskeoskusi

22.03.2023
Läinud nädalavahetusel 18.-19. märtsil, toimus Rutja õppeväljakul Viru maleva maakaitsekompanii õppenädalavahetus, milles keskenduti laskeoskuste parendamisele.

Jaanuarikuus said kompanii võitlejad uue automaattulirelva LA-R20-RAHE. Seekordsel nädalavahetusel jätkati uute relvade normaaljooksule seadmisega. Kõrval lasketiirus aga valmistuti usinalt Test 2-ks. Pika õppepäeva lõpul, said huvilised lasta kuulipildujaga KSP 58.
Normaaljooksule seati nii automaadi raud- ja punatäppsihik. Korduvad seeriad tehti 25 meetri pealt niikaua, kuni see oli instruktori ja laskuri arvates piisav, et teha täpsed lasud ka 100m pealt. Ja kohaletulnutel see ka kokkuttes õnnestus.

Neil, kelledel oli relv normaaljookusel seatud, said võimaluse sooritada Test 2. Automaatrelva Test 2 on kokkuvõtvalt öeldes laskeväljaõppe vahehindamine, mille käigus veendutakse, et võitleja on omandanud relva praktilise, kiire ja ohutu käsitlemise võtted ning suudab seejuures anda efektiivset tuld, vahetada salve ning eemaldada tõrkeid. Test 2 viiakse laskealal läbi grupiviisiliselt. Maakaitsekompanii võitlejad alustasid laskmist 100 meetrilt lamadest asendis, liikusid 50m peale, kus lasti põlvelt laskeasendist ja test lõppes 25 meetril, kust lasti püstiasendist, kokku 12 lasku ehk igast asendist koos salvevahetusega 2+2.

Päeva lõpus, said huvilised lasta ka kuulipildujaga KSP 58. Kuulipilduja kuulub jaorelvastuse juurde ja tema kasutamine taktikalises tegevuses on ühe lahingpaari vastutusel (kuulipildur ja tema abi). Kuid selle relva käsitlemist võiks tegelikkuses osata iga jaovõitleja ehk mida rohkem on üksikvõitlejal oskusi, seda tugevam on ka kokkuvõttes jagu. Kui laupäeval lasid kuulipildujaga peamiselt mehed, siis pühapäeal kasutasid head võimalust enda jaoks uue relvaga tutvumiseks tulejoonel ära ka vaprad maakaitsekompanii naised. Elevust tulejoonel oli üksjagu.