Teksti suurus:
A A A

Viru maleva maakaitsekompanii võitlejad harjutasid usinalt TCCC tarkusi

04.04.2024
Kirde maakaitseringkond ja Viru malev integreerib väljaõppesse järjest enam meditsiinivaldkonna teemasid, millest üks olulisemaid ja põhjapanevamaid on taktikalise lahingkannatanu käsitlemine ehk TCCC. KIMKRi meditsiinipealik Kristjan Laubholtsi sõnul, on põhimõtteline muutus väga oluline, et see jõuaks kokkuvõttes iga üksikvõitlejani ja aitaks tagada lahinguväljal üksustel paremat võitlusvõimet.

„Viimase viie aasta tegevused on kulmineerinud sellisele tasemele väljaõppes, millega saab rahul olla,“ ütles nooremveebel Kristjan Laubholts. „Meil on olemas nii väljaõppevahendid kui ka endi seast koolitatud võitlejad, kes suudavad juba sanitaridena jagudes ja parameedikutena rühmades ning kompaniides, iseseisvalt õpet läbi viia. Kui varasemalt oli meditsiinivaldkonna arendamine peamiselt meediku töö, siis oleme jõudnud sinna, kus iga üksikvõitleja tahab ja on valmis ise enda elu eest vastutama. Head meelt teeb ka see, et üksuste ülemad planeerivad õppuste raames pidevalt sisse meditsiinielemente ja viivad tegevused läbi süsteemselt. Olgu tegu siis üksuse laskepäeval MK-1 ja TCCC põhimõtete läbi kordamise, talvetingimustes evakuatsiooni eripärade läbi proovimise või ringkonna ülestel õppustel kogu meditsiiniketi läbitegemise vigastada saamisest kuni haiglasüsteemini välja. Kokkuvõttes võib öelda, et kõige suurem põhimõtteline muutus on see, et me kõik vastutame üksteise elude eest ja peame tegema kõik endastoleneva, et ka rohujuure tasandil teaksid ning suudaks igaüks meist efektiivselt oma rolli täita. Tänan kõiki meedikuid, kes viivad väljaõpet läbi ja üksuste ülemaid, kes tajuvad meditsiiniväljaõpe läbi viimise vajadust ning otsivad võimalusi selle paremaks muutmisel.“
Eelmisel nädalavahetusel, toimus Kaitseväe keskpolügoonil Viru maleva maakaitsekompanii neljas, ühtlasi ka kokkuvõttev TCCC õppepäev, koos praktiliste harjutustega.

„Päeva esimeses pooles tuletasime meelde TCCC erinevate etappide kaupa kõik vajalikud taktikalised tegevused ja peale lõunat harjutasime omandatut juba maastikul,“ ütles õppepävea korraldaja Ahti Valdmets. „Paarkümend õppepäeval osalejat viis läbi jao kiirrünnaku ning teine sama suur üksus harjutas vastutegevusena kontaktist lahtirebimist ja eemaldumist rühma tugipunkti. Mõlema tegevuse käigus tuli võitlejatel tegeleda isikkoosseisus tekkinud kannatanutega ja seda nii, nagu taktikalise lahingkannatanu käsitlemise kaasaegne õpe seda ette näeb Hiljem vahetasid osapooled ülesanded.“

Päeva lõpus vaadati üheskoos õppepäevale tagasi ning iga võitleja sai grupitöö käigus välja tuua, mida ta sellelt väljaõppepäevalt õppis.

 „Kaasahaaravad tegevused sooritati edukalt, kuid harjutamist on vaja kindlasti veel, arvasid osalejad. Täname Viru maleva tagalameeskonda, kes aitas olukorda maastikul reaalsemaks muuta. Võitlejate tuju ja motivatsiooni aitasid üleval hoida maitsva toiduga Naiskodukaitse Viru ringkonna naiskodukaitsjad ning Kodutütarde Viru ringkonna Tapa rühma liikmed. Suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa väljaõppepäeva korraldamisel.“

Pildigalerii: Kristiine Raidma

Siit saab lisaks lugeda ka Kristjan Laubholtsi artiklit Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu nr 8/2023 „Meditsiiniteenistus – võõrliik või väeliik".