Teksti suurus:
A A A

Viru maleva lahingkompanii tegus päev Rutjal ehk test 3-st kuni uue granaadiheitja, miinipilduja-ja meditsiiniõppeni

17.10.2022
Viru maleva lahingkompaniil toimus 15. oktoobril Rutja õppeväljakul laskepäev, mille käigus lihviti varemõpitut, tutvuti uute relvadega ja kaitseliitlased läbisid test 3-e. “Kokkuvõttes oli väga tegus, intensiivne ja mitmekesine päev”, ütles kompaniiülem Villu Jõemets. “Sügisene ilm soosis igati meie tegevust ”.

Ringkoolitus andis kõikidele osavõtnutele hea võimaluse peale test 3-e sooritamist, tutvuda ka uue granaadiheitja, Carl-Gustaf M4-ga, seda nii instruktor Ülar Kivilaidi eestvedamisel peetud teoreetilises loengus kui ka ka hiljem lasketiirus. Kaitseliitlased said uue CG M4-ga “käe valgeks”, lastes alakaliibriga, millele oli lisatud ka helisimulaator, et kaitseliitlane saaks ligilähedase kogemuse relva käitumisest tavamoonaga laskmisel. CG M4 on õlalt lastav 84 mm tagasilöögita granaadiheitja, mida saab tänu oma mitmekesise laskemoona valikule edukalt kasutada paljudes lahinguolukordades ja erinevat tüüpi sihtmärkide puhul. Kergejalaväelane saab seda relva väga edukalt kasutada soomustatud lahingutehnika hävitamiseks (rohkem sellest relvast saad teada siit: https://issuu.com/sodur/docs/s6dur_1, lk 16-21).

Üks ringkoolituse teemadest oli ka miinipildujaõpe, seda relvaga M252 (81mm miinipilduja). Seekordses õppes anti uutele huvilistele (võitlejad nii Viru maleva lahing- kui ka maakaitsekompaniist) teoreetilised teadmised ja samas ka praktiline kogemus relva seadistamisel, et novembrikuus toimuvaks lahinglaskmiseks täielikult valmis olla. Miinipilduja on tõhus kaudtulerelv ka lähedal asuvate sihtmärkide hävitamiseks. Miinipilduja eelisteks nt suuremakaliibrilistest kaudtulerelvadest, on tema käsitsemislihtsus, töökindlus ning suhteliselt väike kaal ja kompaktsus, mis tagab hea liikuvuse, samas on ka märkimisväärse tulejõuga, mis toetab ja tõhustab omade üksuste liikumist lahingolukorras.

Kord aastas sooritatav test- 3 on oluline igale võitlejale, tegemist on ka mõnes mõttes enesetestiga, et kas ikka ollakse valmis suuremaks õppuseks, kus on tavaliselt korraga väga palju erinevaid muid ülesandeid, mis samuti täita tuleb ja pole aega enam elementaarsete asjade peale mõelda ehk teatud asjad peavad tulema “une pealt”. Test 3 võtab sisus kokku selle, kui hästi kaitseliitlane tunneb oma varustust ja relva, teab ohutustehnikat relva käsitsemisel ning oskab temaga liikuda ning lasta. Tulepositsioonide vahel liigutakse tempokalt ja laskmised tehakse varjete taga kas lamades, püsti või põlvili asendis. Oluline pole siinkohal alati mitte kiirus, vaid see, et õpitu oleks hästi omandatud ning turvaline nii võitlejale endale kui ka tema kaasvõitlejatele.
Tavapäraseks on saanud, et kompanii laskepäeval toimub pea alati ka meditsiiniõpe. Kuigi ka kogenud kaitseliitlased on kuulanud teoreetilisi loenguid kümneid kordi, siis tegelikkuses, muude teemade kõrval, vajavad pisiasjad alati ülekordamist. Seekord toodi õppeväljakule spetsiaalsed mulaažid, mille abil oli kaitseliitlastel huvitavamgi panna vigstatud jäsemele nt kas rõhksidet või žgutti.

Pildigalerii: https://www.facebook.com/photo/?fbid=472130998277899&set=pcb.472140791610253