Teksti suurus:
A A A

Viru maleva lahingkompanii õppenädalavahetusel uuendasid võitlejad oma sõdurioskusi ja harjutati miinipildujatega tulevasteks lahinglaskmisteks

28.03.2023
Läinud nädalavahetusel, 25. märtsil toimus Rutja õppeväljakul Viru maleva lahingkompanii ja maakaitsekompaanii miinipildujarühmade õppepäev, kuhu oli kaasatud ka Kirde maakaitseringkonna Jõgeva ja Järva miinipildujarühmad. „Õpe toimus neljas õppekohas: arvestamine, meeskondade relvadrillid, tulejuhtimine, miinipildujarühma taktikaline tegevus“, ütles Viru maleva instruktor-kompaniiülem n-ltn Villu Jõemets. „Õpet viisid läbi meie tublid instruktoritest vabatahtlikud, kelledeks olid lahingkompanii miinipildujarühma rühmaülem, relvaülemad, tulejuhtide meeskonnaülem ja arvestuse meeskonnaülem. Lisaks tutvustas külalislektor võitlejatele droonide kasutamist tule kui ka üksuste juhtimisel. Kõik need tegevused on ettevalmistav osa aprillis toimuvateks lahinglaskmisteks“.

Paralleelselt miinipildurite õppega, toimus Rutjal ka Viru maleva lahingukompanii sõdurioskuste õppenädalavahetus, kus täiendati uute liikmete oskuseid ja teadmisi. „Sõdurioskuste omandamine on eelduseks, et sõdur suudaks täita kollektiivseid ülesandeid oma jao koosseisus“, ütles kompaniiveebel v-vbl  Ülar Kivilaid.  
Laupäeval läbiti teemad, nagu üksikvõitleja varustuskomplektid, varustuse pakkimine ja selle kasutamine, individuaalne maskeerimine, üksikvõitleja liikumisviisid, jao liikumisviisid, tuli ja liikumine, individuaalse esmaabikomplekti kasutamine.

Õhtu saabudes õpiti kasutama öövaatlusseadmeid. Pühapäev algas eelneva päeva õpitu kinnistamisega ja jätkus topograafia õppega. Nädalavahetuse lõpetas laskeharjutus, kus kontrolliti üle eelnevalt normaaljookusule seatud relvi ja harjutati laskmist põhilaskeasenditest. „ Oli sisutihe nädalavahetus ja väljaõppega jäid rahule nii õppes osalenud sõdurid kui ka instruktorid. Järgmiseks ootab kompaniid juba ees juba aprillikuus toimuv õppus Põhjakonn“.