Teksti suurus:
A A A

​Viru maleva kompaniid harjutasid koos Sirgala harjutusväljakul

17.11.2022
Läinud nädalavahetusel toimus Viru maleva lahingkompanii lahinglaskeharjutus, kuhu oli kaasatud ka Viru maleva maakaitsekompanii, Järva-ja Jõgeva malevate miinipildujameeskonnad. Seekordse lahinglaskmise teemaks oli jao varitsus kaudtule toetusel. Harjutusel võeti läbi kasutusel olevate relvade drillid, millele järgnes koostööharjutus ja lahinglaskmised. Kokku osales õppekogunemisel üle 90 kaitseliitlase.
Pildi autor: Aivo Jõemets
Kui eelmisel kuul keskendus Viru maleva lahingkompanii vabatahtlikele korraldatud ringkoolituse ajal Carl-Gustaf M4 (84 mm tagasilöögita granaadiheitja) ja M252 (81mm miinipilduja) teoreetilise õppele, lastes CGM4 puhul relva tunnetamiseks alakaliibriga siis nüüd said vabatahtlikud proovida ka relvade tegelikku võimekust harjutusväljal lahingumoonaga. “CG M4 on väärt relv, millega kergejalaväelane saab tõhusalt hävitada vastase soomustatud lahingutehnikat ja jalaväge. CG M4 saab tänu oma mitmekesise laskemoona valikule edukalt kasutada paljudes lahinguolukordades ja erinevat tüüpi sihtmärkide puhul”, ütles Viru maleva instruktor ja lahingkompanii ülem Villu Jõemets.

“Miinipilduja M252 eelisteks nt suuremakaliibrilistest kaudtulerelvadest, on tema käsitsemislihtsus, töökindlus ning suhteliselt väike kaal ja kompaktsus, mis tagab hea liikuvuse, samas on ka märkimisväärse tulejõuga, mis toetab omade üksuste tegevust erinevates lahinguliikides. Sealhulgas, on miinipilduja vägagi tõhus kaudtulerelv ka lähedal asuvate sihtmärkide hävitamiseks”.

Lisaks Viru maleva lahingkompanii miinipildujarühmale osalesid laskmisel ka Viru maleva maakaitsekompanii. “Viru maleva maakaitsekompanii miinipildujarühma jaoks oli tegemist esmakordse lahinglaskemoonaga laskmisega. Rühma liikmetele andis laskmine enesekindlust relva käsitsemise oskustes. Kaudtule toetuse katte all varitsust teinud jalaväelastele, andis kombineeritud harjutus uue kogemuse jalaväe kaudtulerelvaga koostöö tegemise osas”, ütles Viru maleva kompanii ülem Erik Abroi.