Teksti suurus:
A A A

Viru maleva ajalugu

Kaitseliidu Viru maleva ajalugu numbrite ja faktidena

Augustis 1918. a. asus Viru Maavalitsuse sekretäri ettepanekul kapten Nikolai Reek organiseerima põrandaalust sõjalist organisatsiooni.

11. novembril 1918. a. määras kindral Põdder oma käskkirjaga Virumaa Kaitseliidu ülemaks kpt Nikolai Reek‘ i.
20.novembril 1918. a. oli Virumaal 1450 organiseeritud kaitseliitlast 1300 kuulipüssiga, 4 kuulipilduja ja 5600 padruniga.
20. novembril 1918. a. määrati Virumaa Kaitseliidu ülemaks Aleksander Aren (2.09.1885- 20.06.1945) A. Aren tuli Rakveresse õpetajaks 1916. aastal ning 17. aprillil 1917. a. oli valitud Rakvere linna miilitsaülemaks.
16. aprill 1920. a. lõpetatakse üleriigiline Kaitseliidu vahiteenistus ja relvad jäetakse ainult vähestele eriloa saanutele.
18. detsember 1924. a. määratakse sõjaministri poolt Kaitseliidu Viru Ringkonna ülemaks kolonel J. Nurk.
2. veebruar 1925. a. Vabariigi valitsuse poolt vastu võetud Kaitseliidu Põhikirja alusel nimetatakse Viru Ringkond ümber Viru malevaks.
11. märts 1925.a. kinnitatakse sõjaministri käskkirjaga Viru maleva pealikuks major Georg Vaher.
10. juuni 1925.a. alustas tööd Viru maleva naisorganisatsioon, millest sai alguse Naiskodukaitse Viru ringkond.
5. september 1926. a. annetati ja õnnistati Viru maleva lipp.
1. detsember 1928. a. ilmus maleva häälekandja Kaitseliidu Viru Malevlane Nr.1
30. november 1930. a. loodi Noored Kotkad Viru Malev.
10. juuli 1931. a. loeti Viru maleva pealiku käskkirjaga asutatuks Viru maleva Laskurklubi.

7. august 1932. a. asutatakse malevas Kaitseliidu suurtükipatarei.
1932. a. asutati Viru maleva juures Kodutütarde organisatsioon.
6. juuli 1933. a. esimese Kaitseliidu paadi vettelaskmine ja Toila merirühma moodustamine.
1935. a. asutati Viru maleva 10. aasta teenistusmärk. Märgi eesti mõõga käepidemel olev X tähendas vaprat ja ustavat 10. aastast teenistust muistsete eestlaste eeskujul.

2. aprill 1990. a. toimus Rakvere muuseumi ruumides Lääne-Viru Kaitseliidu lipkonna asutamiskoosolek. Juhatusse valiti Ants Silm (esimees), T. Vilk, T. Liivsoo, J. Reimann, K. Nirgi, M. Norma, K. Sild.
12. aprill 1990. a. moodustati Kaitseliidu Viru malev, kuhu kuulusid Ida- Viru ja Lääne-Viru lipkonnad. Pealiku kt Ants Silm.
14. november 1990. a. valiti Lääne-Virumaa lipkonna pealikuks Tiit Vilk.
25. detsember 1990. a. õnnistati Lääne-Virumaa lipkonna lipp.
22. august 1991. a. võtab endale Lääne-Virumaa lipkonna pealiku kohustused Ants Silm.
26. oktoober 1991. a. Viru maleva lipu õnnistamine.
13. veebruar 1992. a. maleva esindajatekogu koosolek nimetas Lääne-Virumaa lipkonna ümber Lääne-Viru malevaks.
1. aprill 1992. a. nimetati Lääne-Viru maleva pealikuks Ants Silm.
13. märts 1993. a. määrati Lääne-Viru maleva pealiku kohusetäitjaks Margus Lillemägi.
29. märts 1993. a. määrati Lääne-Viru maleva pealikuks Juhan Hallikmaa.
25. november 1994. a. määrati Lääne-Viru maleva pealikuks kapten Jaak Leipalu.
4. mai 1995.a. alustati Lääne-Virumaal Naiskodukaitse taastamist.
1996.a. võitis Lääne- Viru malev Kaitseliidu päevadel I koha.
3. november 1997. a. asutati “Viru maleva Teenetemärk”.
5. märts 1999. a. Kaitseliidu seaduse jõustumisega nimetatakse Lääne-Viru malev Viru malevaks.
9. oktoober 2000 .a. määratakse Viru maleva pealiku kohusetäitjaks ja 1. juulist 2005. a. maleva pealikuks kapten Lembit Kerve.
7. aprill 2009. a. Viru maleva pealiku kohusetäitjaks saab kapten Rudolf Jeeser.
1. september 2011. a. Viru maleva pealiku kohusetäitjaks saab kapten Rein Luhaväli.

1. september 2012.a. Viru maleva pealikuks saab major Marek Laanisto.
19. märts 2013.a. Rakvere üksikkompaniist saab Rakvere malevkond.
29. august 2015.a. KL ülema kk Tapa üksikkompanii saab Tapa malevkonnaks.
02. september 2015.a. Tapa malevkonna pealiku ametikohale määratakse Urmas Lindma.
14.veebruar 2017.a. Tapa malevkonna pealiku ametikohale määratakse Margo Märtsin.
12. november 2017.a. Viru maleva pealikuks saab kolonelleitnant Viktor Kalnitski.
06. mai 2019.a Rakvere malevkonna pealiku ametikohale määratakse Janek Levin.
12. august 2019.a Viru malevapealiku ülesandeid täidab major Andrus Reinstein.
09. november 2019.a Viru maleva pealikuks saab kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.