Teksti suurus:
A A A

Viru malev sai väärtusliku kogemuse suurõppusel Decisive Lancer 21

11.10.2021
 Teist aastat toimuv õppus DL-21 lõi raamisiku ja võimalused KiMKR planeerida, juhtida, koordineerida kaitseväe erinevate üksustega, PPA, Pääste sõjalise kaitseoperatsiooni läbiviimist KiMKR´i vastutusalas.
„Saime treenida staapi, inimesi kellele selline õppus oli uus ja uudne kogemus. Staap oli väga tubli ja saime kenasti hakkama, samas õppus näitas meile kätte mõned kitsaskohad mida veel saab parendada ja tuleb tulevikus teha“ ütles Viru malevapealik Jaanus Ainsalu.
[🇪🇪] Õppuseid on erinevaid, kuid peaasjalikult kõik, millega Kaitseliit tegeleb, on suunatud kodanikkonna harimisele, isamaalisele kasvatusele ja peaasjalikult oma riigi kaitse organiseerimisele kodanikkonna hulgas, motiveerides ja kaasates igapäevaselt vabatahtlikke andmaks oma panuse selle hüvanguks.

Õppuse DL 21 hindajad jäid Kirde maakaitseringkonnas ja Viru malevas nähtuga rahule, KiMKRi tegevust jälgis kogu õppuse vältel kunagine Viru maleva pealik Viktor Kalnitski. Samuti peale õppust toimunud tagasisidestamise koosolekul sai iga õppusel osalenu öelda oma valdkonna kohta seda, mida õpiti ja kasulikku teada saadi nii eneseoskuste kui ka oma töölõigu parendamise osas.

 Erakordseks tegi veel õppuse see, et Viru malevat külastas Kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm, mitmed liitlaste esindajad, aga viimasel päeval ka Viru maleva endised malevapealikud, kus tänasele Viru maleva pealikule Jaanus Ainsalule ja KiMKRI õppuse DL 21 hindajale Viktor Kalnitsikile, lisandus üle-eelmine malevapealik Marek Laanisto. Ajalooline hetk, kus õppuse käigus kolm Viru maleva pealikku kohtusid, sai jäädvustatud ka fotole. [🤝]