Teksti suurus:
A A A

Tegevliige vs toetajaliige

Teema Tegevliige (sh malev, NKK, KKÜ, noorteorganisatsioon) Toetajaliige Noorliige (sh malev, NKK, KKÜ, noorteorganisatsioon)
Kaitseväelase vormiriietuse kandmine Tohib Ei tohi Ei tohi
KL keskkogu kehtestatud KL vormi kandmine Tohib Tohib Tohib
Keskkogu valitud liige Saab olla Ei saa olla Ei saa olla
 
Keskjuhatuse valitud liige Saab olla Ei saa olla Ei saa olla
Keskrevisjonikomisjoni liige Saab olla Ei saa olla Ei saa olla
Vanematekogu liige Saab olla Saab olla, kui kodanik Saab kui on 18a ja kodanik
KV SA ametikohale nimetamine Saab Ei saa  Ei saa
KV õppekogunemisel osalemine Saab Ei saa Ei saa
KL sõjaväelisel väljaõppel osalemine Saab Saab olla kaasatud, ei saa olla õpetatav, võib toetada väljaõppe andmist Ei saa
Osalemine riigi sõjaliste võimete ettevalmistamisel Saab Saab olla kaasatud ülesande täitmisele Ei saa
Kaasumine korrakaitse jms tegevusse (KLS § 4 lg 2 p 6 ja p 7) Saab Ei saa Ei saa
Kaasumine päästesündmusele Saab Saab Ei saa
EV kodakondsus Peab olema Ei pea olema Ei pea olema
KL relvaluba Saab Ei saa  Ei saa
KL relva kodus hoidmine Saab Ei saa Ei saa
Tiirus KL relvaga laskmine Saab Saab Saab alates 12a (KLS § 51)
KL relva ajutiselt hoidmine ja kandmine Saab Saab (KLS § 50) Ei saa
Õigus saada 10p tasustamata puhkust tööandjalt KL sõjaväelises väljaõppes osalemiseks Jah Ei Ei
Õigus saada KLilt hüvitist 5p Jah Ei Ei
Vigastuse või surma korral õigus KL tagatistele (sõjaväeline väljaõpe) Jah Ei Ei
Teenistuskohustuse täitmisel tekkinud kulu hüvitamine Ja Jah Jah
 
Välislähetuse päevaraha Jah Ei Ei
KL valvur/riigikaitseobjekti valve Saab olla Ei Ei
Ressursimahuka koolituse kokkulepe Saab sõlmida Ei saa Ei saa