kaitseliit.ee või tel 53000489 Palume inimestelt mõistvat suhtumist ja toetavat käitumist!" />
Teksti suurus:
A A A

Teadaanne Lääne-Virumaa elanikele seoses õppusega Ussisõnad ajavahemikus 13.-22. september 2023

30.08.2023
Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele. Õppus Ussisõnad toimub Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.-22. september 2023, sh ka Lääne-Virumaal.

Seoses üksuste formeerimise, väljaõppe läbiviimise ja üksuse vastutusalas koostegevuse harjutamiste läbiviimisega, toimub teedel ja erinevatel maa-aladel tavapärasest suuremas mahus reservväelaste liikumist. Lääne-Virumaal kasutatakse ajavahemikus 13.-22. september aktiivsemalt Tallinn-Narva maanteed, Põdruse-Kunda-Pada, Võle - Vainupea – Kunda maanteid, samuti Rakvere ja Kunda linna teid. Õppuste ajal kasutatakse paukmoona Rutja õppeväljakul ning 19.-21. septembril Kunda linnas ja selle ümbruses.

Probleemide ja küsimuste korral palume pöörduda e-maili teel simon.regonenkaitseliit.ee või tel 53000489

Palume inimestelt mõistvat suhtumist ja toetavat käitumist!