Teksti suurus:
A A A

Rakvere teatris toimus reservväelastele õppuse Ussisõnad infopäev

22.08.2023
Augusti viimasel nädalal saab alguse õppus Ussisõnad, mille raames ligi 10 000 maakaitseüksuste reservväelast värskendab õppekogunemisel oma üksikvõitleja individuaalseid sõjalisi baasteadmisi. Lisaks harjutatakse jao- ning rühma tasemel vastase kulutamist ja varitsuste ning tõkete püstitamist. Kirde maakaitseringkonna vastutusalas toimub õppus Ussisõnad 13.-22. september 2023.

19. augustil toimus Rakvere teatris Ussisõnade infopäev, kus Kirde maakaitseringkonna pealik ning malevate pealikud ja esindajad, samuti KiMKRi staabiliikmed, andsid reservväelastele ülevaate eesootavast. Reservväelased kasutasid agaralt võimalust ka küsimusi esitada.

KiMKRi pealik kol-ltn Jaanus Ainsalu tõi oma ettekandes välja, et tegemist on huvitava ja vajaliku kogemusega, samuti annab see õppusest osavõtjatele hea võimaluse oma oskusi värskendada ja anda oma panus riigikaitse tõhustamiseks. „ Suur tänu, et olete sellest õppusest osa võtmas. Me oleme koos tegemas väikestviisi Eesti riigikaitse ajalugu. Sellist õppust, sellisel kujul, pole varem kunagi olnud. Võtkem sellest siis maksimum ja loogem koos uued standardid, mis annavad meile hea aluse ja valmisoleku selleks, kui Eesti seda ühel hetkel igaühelt ja meilt kõigilt vajab“.