Teksti suurus:
A A A

Õppus „Winter Safari 23“ Lääne-Virumaal oli edukas

30.01.2023
Läinud nädalavahetusel, 27.- 29. jaanuaril toimus Lääne-Virumaal õppus „Winter Safari 23“.  Õppusel osalesid Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) Alutaguse, Järva ja Viru malevad koostöös liitlaste lahinggrupiga. Liitlaste poolelt osalesid üksused Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Taanist ja lisaks veel Ameerika Ühendriikidest. Kokku osales õppusel ligi 600 võitlejat.

„Õppuse eesmärgid said täidetud, eelkõige liitlastega koostegutsemise osas“, ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik kol-ltn Jaanus Ainsalu. „KiMKRi staabiliikmeid said vajaliku kogemuse infovahetuse ja liitlaste kaudtule kasutamise osas. Samuti toetasime ja julgestasime esmakordselt mobiilse raketisüsteemi HIMARS tegevust. Esimest korda õppuse raames kasutasid meie kaitseliitlased ka uut käsitulirelva RAHE, mis näitas ennast heast küljest“.

 
Õppusel osalenud KiMKRi üksused said hea kogemuse harjutada talvistes tingimustes kaitsvaid tegevusi ja sooritada ka õppelahingu sisene vasturünnak. „Vabatahtlikud maakaitsevõitlejad näitasid ennast taaskord sitkete võitlejatena, kes saavad hakkama erinevate proovikividega, suur tänu Teile. Suur tänu ka meie liitlastele hea koostöö eest“, ütles malevapealik Jaanus Ainsalu.

Kui Kirde maakaitseringkonna poolt osalesid õppusel Winter Safari 23 jalaväeüksused kolmest malevast, siis liitlaste lahingugrupist võtsid õppusest osa üksused Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Taanist ja lisaks veel Ameerika Ühendriikidest. Liitlased kasutasid õppusel soomustatud lahingumasinaid, tanke Challenger 2, transpordikopterit CH-47 Chinook, mille õppes osales kokku ka 170 kaitseliitlast.

„Õppus Winter Safari 23, on Nato Battlegroupp Estonia jaoks oluline, kuna saime teha koostööd Kaitseliiduga ja harjutada väljaspool oma igapäevast väljaõppeala“, ütles kapten John Hutton. „Samuti oli see meie jaoks väga hea võimalus harjutada üksuste taktikalisi tegevusi korraga nii maal kui õhus. Sellel on suur väärtus kõigile lahinggrupi sõduritele ja meie Eesti partneritele“.

Õppus „Winter Safari 23“ toimus 27.- 29. jaanuaril Lääne-Virumaal Rutja – Rakvere – V-Nigula – Kunda vahelisel alal, milles õppelahingutegevus toimus peamiselt Rutja harjutusväljal ja Kutsala raketibaasi ümbruses. „Suur tänu kõikide omavalitsuste elanikele mõistmise ja kannatlikkuse eest, kelle tegevuspiirkonnas õppetegevus toimus“.