Teksti suurus:
A A A

Noorte kotkaste Viru maleva 2022. aasta "Aasta noorkotkas" on Tanel Trasberg ja "Aasta noortejuht" Kristjan Laubholts

07.12.2022
Noorte Kotkaste Viru maleva „Aasta noortejuht 2022“: Kristjan Laubholts

Kristjan on aktiivne ja innustav noortejuht. Ta juhib Noorte Kotkaste Viru Maleva Tulekivide rühma, kuhu kuuluvad nooremad noorkotkad (vanuses 7-11). Tulekivide rühm on üks aktiivsemalt tegutsevatest rümadest Viru malevas. Nende rühmas toimuvad regulaarselt koondused, rühmalaagrid, osaletakse matkadel ja võistlustel (nt “Alati valmis!”, piirkondlik matkamäng 2022). Kristjan on aktiivselt panustanud ka erinevatesse malevaüritustesse.

„Kristjan on hariduselt meedik, õpetab noortele esmaabi ka rühmalaagrites. Lisaks sellele, et ta on empaatiline ja hooliv, suudab ta alati säilitada külma närvi ja reageerida ekstreemsetes olukordades rahulikult. Ta on aktiivne noortejuht, kellel silm särab ja kes hoolib noortest ning on nõus oma vaba aega nende hüvanguks kulutama. Ta oskab asju planeerides näha võimalikke ohte või probleeme ja pakub välja lahendusi nende vältimiseks. Ta ei oota kunagi, et talle öeldaks, mida ta peab tegema, ta oskab ise näha parendamist vajavaid kohti ja julgeb välja käia ideid, kuidas asju paremaks muuta. Ta ei oota, et keegi tuleks ja teeks, ta on alati valmis ise tegutsema.
Ta on meeskonnakaaslane, kellega läheks iga kell luurele“, on öelnud tema iseloomustamisel Noorte Kotkaste Viru maleva pealik Peep Puusik.
Noorte Kotkaste Viru maleva „Aasta noorkotkas 2022“: Tanel Trasberg
Tanel on väga viisakas, tasakaalukas, sõbralik, hea suhtleja, abivalmis ja õppimishimuline noormees. Ta on väga aktiivne ja võtnud osa pea kõigist rühma ja maleva tegevustest: 2022 juba 791 aktiivsustundi. Suure jalgpallisõbrana on ta hea meeskonnamängija ja teda ei heiduta raskused. Ta julgeb vastu võtta ka keerulisemad väljakutsed, ei karda vaeva näha ja pingutada, kuid püüdleb alati eesmärgi suunas. Tanel on hinnatud rühmakaaslane ja teist aastat juba ka Tarvanpää rühmas salgapealik. Pole möödunud ühtki võistlust, kus ta poleks meeskonda kuulunud. Sellest annavad  tunnistust osalemine kahel Mini-Ernal, Järva maleva patrullvõistlusel „Järva Sügis“, kohalikel võistlustel ning rohketel matkadel.

Ta on ka hea organisatsiooni tutvustaja väljaspool malevat, samuti viinud läbi matkamängu kontrollpunkte, aidanud Viru malevas riigikaitselaagrite korraldajaid ja Kevadises malevalaagris aitas ta noorematele liikmetele järgukatsete sooritamiseks vajalikke teadmisi õpetada.  Lisaks tegevusele Noorte Kotkaste Viru malevas on Tanel osalenud ka paljudel koostöö-harjutustel Kaitseliidu Viru malevaga nagu Põhjakonn 22 või SIIL 22 jpt. Sellel aastal oli tal üks väga vastutusrikas ülesanne – olla rahvusvahelise patrullvõistluse Admiral Pitka Recon Challenge 2022 ühe kontrollpunkti eest vastutav. Ta sai selle ülesandega suurepäraselt hakkama. „Tagalahunt“ Tanel aitas korraldada tänavu koos teistega üle-eestilist suurlaagrit „Väge Täis“ ja rahvusvahelist patrullvõistlust Admiral Pitka Recon Challenge 2022 tagalategevustes. Telkide püstitamine, köögivarustuse paika seadmine, küttepuude transport, prügivedamine ja veel sada muud tööd, mis jooksvalt tekkisid, said tänu „Tagalahuntide“, sh Taneli kiirele ja professionaalsele tegutsemisele lausa märkamatult tehtud.

„Tanel on noorkotkas, kellega koos ei tundu ühegi ülesande täitmine võimatu!“, iseloomustas tublit noormeest Noorte Kotkaste Viru maleva ja Tarvanpää rühma pealik Peep Puusik.