Teksti suurus:
A A A

NK Viru Maleva vabatahtlikud noortejuhid seadsid atra

05.10.2015
   Töine õhtupoolik septembrikuu viimasel esmaspäeval algas uue noorteinstruktori Leho Lahtvee tutvustusega. Aegade jooksul on Leho õppinud merendust, psühholoogiat ning õue- ja seiklusõpet. Ta on käinud õppimas Taanis, Norras, Saksamaal ja Suurbritannias. Lisaks on ta loendamatul hulgal võtnud keskkonna-, looduse-, turismi- ja haridusvaldkonnaga seotud kursusi ning samuti on ta töökogemused mitmest vallast, avalikust sektorist  nii suur- ja väikefirmadeni, aladeks muuhulgas IT, ajakirjandus, seiklusvaldkond kui ka haridus. Leho on täis energiat noorkotkaste tegevust Viru Malevas edasi viima.
                                                                                                                                                                                 
Õhtu päevakord oli aga pikk ja edasi rääkis Laekvere rühma pealik Martin Mätas Laekveres asuva siselasketiiru käivitamise plaanist, kus täiskasvanutega koos saaksid laskesporti harrastada noorkotkad  ja  kõik kohalikud noored huvilised.    NK Viru Maleva pealik Kert Kirsimäe tutvustas vabatahtlikele noortejuhtidele NK maleva juhatuse koosolekul kinnitatud tegevuse prioriteete. Keskjuhatuse liige rühmapealik  Aare Veedla tõi välja peavanema Silver Tamme ja keskjuhatuse seisukohad noorte tegevuse arendamiseks. Kokkuvõtteks jäi kõlama stiimulina noortele edukas  osalemine kõigist NK vabariiklikest üritustest, millele aluse loob rühmasisene järgukatsete õppimine ja maleva üritustest aktiivne osavõtt. Lisaboonuseks on kindlasti aktiivsematele laagrivormide muretsemine KL Viru Maleva juhatuse toel. Põnevust lisab paintball- ja airsoftrelvade kasutamise võimalused noorkotkaste üritustel.
Uue  2016 aasta plaanide seadmisel otsustati jätkata matkamängu Viru Tarvas korraldamist vabariikliku võistlusena ning igal koolivaheajal korraldatakse malevalaager. Kõigile rühmadele jääb võimalus rühmalaagri korraldamiseks ning osaleda soovijad võivad kaitseliitlaste ja naiskodukaitse sobilikest  väliõppustest osa saada. Samuti said plaani vabatahtlikele noortejuhtidele koolituse ja motivatsiooniüritused uuel aastal.                           
Lõpetuseks võeti teadmiseks Kert Kirsimäe informatsioon eelarve täitmisest ja uue aasta eelarve koostamisest. Arutati ka varade üleandmise inventuuri ja varustuse laomajandusega seotud küsimusi ning kuulati noortejuhtide ettepanekuid.                                                                                                          
Koosolek oli asjalikuks alguseks aasta viimase kvartali planeerimisel ja andis kindlasti hea ülevaate uuele noorteinstruktorile Noorte Kotkaste Viru Maleva tegemistest.  
 
Hannes Reinomägi                                                                                                                                                            Viru Maleva teavituspealik