Teksti suurus:
A A A

Kodutütarde Viru Ringkonna 2022 aasta parimad: „Aasta kodutütar“ on Maarit Puusik ja „Aasta noortejuht“ Enel Suutre

07.12.2022
„Aasta kodutütar“ 2022 Maarit Puusik on mitmekülgne kodutütar, kes osaleb maksimaalselt nii oma rühma, ringkonna kui ka Viru Maleva ning Kirde Maakaitseringkonna tegevustes. Ta panustab väga suurelt ringkonnaülesesse tegevusse, viis ringkonnalaagris läbi järgukatsete õpet noorematele, lisaks toetas ta Kodutütarde Viru ringkonna aastapäeva üritust. Maarit aitas kaasa suurlaagri "Väge täis" õnnestumisesse nii eeltöös, töötubade läbiviimisel kui ka meediakajastusel. Tema suurim ettevõtmine on sel aastal olnud kindlasti piirkondliku matkamängu korraldamine noorematele kodutütardele ja noorkotkastele. Maarit on usaldusväärne, kohusetundlik, entusiastlik, pühendunud, heade organisatoorsete võimetega, inspireeriv ja kindlasti teistele eeskujuks.

„Aasta noortejuht“ 2022  Enel Suutre on väga loov ja aktiivne rühmavanem. Tema panus Kodutütarde organisatsiooni sai alguse lapsevanema ja korraldusmeeskonna liikmena, nüüdseks on ta juba ka noortejuhi rollis. Ringkonna juhatuse liikmena on ta andnud suure panuse tegevuste väljatöötamisel ning aastaplaani koostamisel, Enel on aidanud Viru ringkonnal areneda ja edasi liikuda. Tema toetusel on läbi viidud mitmeid suurüritusi, näiteks suurlaager ”Väge täis”, Kodutütarde aastapäev, ringkonnalaagrid. Ta on aktiivne, pühendunud ja toimekas noortejuht, kes on teistele meie noortejuhtidele ja muidugi noortele eeskujuks. Eneli peale saab alati kindel olla!