Teksti suurus:
A A A

Kirde MKR

​Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) üksused:
1. Kirde maakaitseringkonna suurtükipatarei
2. Kirde maakaitseringkonna snaiprirühm
3. Kaitseliidu piirikaitse malevkond

MAAKAITSERINGKOND
 on kindlaksmääratud vastutusalaga Kaitseliidu struktuuriüksus, mis korraldab vastutusalas Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktides 2‒4 sätestatud ülesannete täitmist ning juhib ja koordineerib vastutusalasse kuuluvate malevate tegevust Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 toodud tegevustes osalemisel.

Maakaitseringkonna tegevust korraldavad peamised õigusaktid:
1. Kaitseliidu seadus
2. Kaitseliidu kodukord

KiMKRi vastutusalasse kuuluvad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malev. Informatsooni malevate ja nende allorganisatsioonide kohta leiate:
Alutaguse malev
Jõgeva malev
Järva malev
Viru malev

KiMKRI´it juhib maakaitseringkonna pealik, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale. Kirde maakaitseringkonna pealik on alates 9. novembrist 2019 kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.


KiMKRi sümboolika

Kirde maakaitseringkonna lipul olev keskne embleem sümboliseerib piirkondlikult ühendatud juhtimisvõimet. Embleemil olevate kujundite kombinatsioon kujutab endast „silda“ spartalaste südika Termopüülide lahingu ning Eesti Vabadussõja murdelahingute ja Viru rinde pealetungi vahel, sümboliseerimaks võitlusi, kus väikesearvulised väeüksused sõdivad edukalt, ennastsalgavalt, tarmukalt ja visalt ülekaaluka vastase vastu.
Kirde maakaitseringkonna embleem on ka ringkonna uuel lipul keskseks sümboliks.

KiMKRi münt on oluline tunnustamismeede, millega hinnatakse vabatahtliku panust maakaitseringkonnas.
1. Millega tegu ?  - https://viru.kaitseliit.ee/et/rohkem-kui-meenemunt-ehk-kimkri-sai-endale-uue-mundi
2. Kuidas münt välja teenida ?  - KiMKRi kergejalaväe mündi kirjeldus, väljastamise- ja kasutamise kord juhend

KiMKR´le annetas LIPU 20. juunil 2021 Rakvere linnavalitsus.
Lipu annetamise videokokkuvõte asub siin ja pilte saab vaadata siit .