Teksti suurus:
A A A

Kirde MKR

Maakaitseringkond on kindlaksmääratud vastutusalaga Kaitseliidu struktuuriüksus, mis korraldab vastutusalas Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 1 punktides 2‒4 sätestatud ülesannete täitmist ning juhib ja koordineerib vastutusalasse kuuluvate malevate tegevust Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 toodud tegevustes osalemisel.

Maakaitseringkonna tegevust korraldavad peamised õigusaktid:
1. Kaitseliidu seadus
2. Kaitseliidu kodukord

Kirde maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malev. Informatsooni malevate kohta, leiate:
Alutaguse malev
Jõgeva malev
Järva malev
Viru malev

Maakaitseringkonda juhib maakaitseringkonna pealik, kes allub vahetult Kaitseliidu ülemale. Kirde maakaitseringkonna pealik on alates 9. novembrist 2019 kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.


Kirde maakaitseringkonna sümbol 

Kirde maakaitseringkonna lipul olev keskne embleem sümboliseerib piirkondlikult ühendatud juhtimisvõimet. Embleemil olevate kujundite kombinatsioon kujutab endast „silda“ spartalaste südika Termopüülide lahingu ning Eesti Vabadussõja murdelahingute ja Viru rinde pealetungi vahel, sümboliseerimaks võitlusi, kus väikesearvulised väeüksused sõdivad edukalt, ennastsalgavalt, tarmukalt ja visalt ülekaaluka vastase vastu.
Kirde maakaitseringkonna embleem on ka ringkonna uuel lipul keskseks sümboliks.

Kirde maakaitseringkonnale annetas lipu 20. juunil 2021 Rakvere linnavalitsus.
Lipu annetamise videokokkuvõte asub siin ja pilte saab vaadata siit .