Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonnas asus tööle meditsiinispetsialist

16.11.2023
Tänavu loodi Kirde maakaitseringkonna meditsiinispetsialisti ametikoht, et valdkonna arengus liikuda uude arenguetappi. Aastate jooksul on meditsiinivaldkonnas erinevatel tasanditel ülesandeid juurde tulnud, samuti on vaja välja töötada uus arengusuund.

Kristjan Laubholts, kes seda rolli alates novembrikuust täitma asus, on Kirde maakaitseringkonna Viru malevaga seotud juba alates Noorte Kotkaste Viru malevast, kokku on ta seotud Kaitseliiduga rohkem kui 10 aastat. “Kaitseliidus alustasin kunagi tegevust just noorkotkana, täiskasvanueas olen noori juhendanud ka instruktorina. Hetkel olen toimetamas ka Noorte Kotkaste Tulekivi rühmapealikuna ja Noorte Kotkaste Viru maleva malevapealiku abina.”

Peale meditsiiniõpinguid, tundus igati loogiline, et kui energiat, võimalust ja aega on, võiks õpitut edasi arendada ka Viru malevas. Nii asuski Kristjan ligi 5 aastat tagasi vabatahtliku meditsiinipealiku rolli kandma. Kuid milliseid ülesandeid kätkeb endas vastloodud meditsiinispetsialisti ametikoht? “Kui varasemalt olin vabatahtlikuna omal erialal Viru malevas rohkem nõustaja ja instruktor, siis nüüd on minu ülesanneteks meditsiinivaldkonna juhtimine ehk meditsiinilise võimekuse tagamine, sealhulgas läbi väljaõppe nii maleva kui ka Kirde maakaitseringkonna suurematel õppustel. Selleks, et see paremini ja koostöös üksuste ning teiste ringkonna malevatega toimiks, on vaja alguses asetada fookuspunkt just planeerimisele.”

Kuigi kõik üksused saavad Kaitseliidus üksikvõitleja tasemel jaoliikme meditsiiniõpet, siis Kristjani eesmärk on pikema perspektiiviga: “Meditsiiniõpe võiks olla iseenesest mõistetav osa väljaõppest, mida üksused nädalavahetustel teevad. Üksikvõitleja, kes teab oma rolli, peab olema valmis aitama oma lahingpaarilist või osalema lahingkannatanu käsitlemise ketis muudes rollides (TCCC), ehk see suhtumine peab jõudma nö rohujuuretasandile. Samuti pöörame rohkem tähelepanu ka meditsiinivarustuse kaasajastamisele.”

Kristjan, kellel on omandatud terviseteaduse magistrikraad intensiivõenduse erialal, töötab Rakvere Haiglas erakorralise meditsiini osakonnas. Samuti on ta asutanud pereettevõtte Corulus Edendamine OÜ, mis tegeleb meditsiinialase nõustamise, koolituste ja erinevate ürituste korraldamisega. Alles hiljuti osaleti koostöös Viru malevaga isadepäeva üritusel “Paps ja laps”. “Kuigi tegevust on palju ja erinevatel tasanditel, annab see mulle hea võimaluse tuua teavet ja oskusi juurde ka tsiviilmeditsiinist, et veel paremini aidata malevas meditsiinivaldkonda arendada.”

Kristjan oli ka 2022. aastal Noorte Kotkaste Viru maleva aasta noortejuht, talle on omistatud Viru maleva teenetemärk. Samuti on ta saanud peale paljude tänukirjade ka Kaitseliidu ülemalt hinnalise kingituse ja on olnud Lääne-Virumaa aasta tervisetegu nominent.

Siit saate lugeda lisaks Kristjani artiklit Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu tänavuse aasta viimasest numbrist: “Meditsiiniteenistus: võõrliik või väeliik ?” https://issuu.com/kaitse_kodu/docs/kaitse_kodu_08_2023_veeb (lk 60-61)

Foto: Maarit Puusik
Pildimeenutus: