Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna suurtükipatareiKaitseliidu Kirde maakaitseringkond loob uue võime, milleks on suurtükiväe eksperimentaalüksus ehk Kirde maakaitseringkonna suurtükipatarei.

„Täna oleme loomas teistsuguse identiteediga ringkondi ja malevkondi, kus on oma osa ka uute võimete loomise initsiatiiviga,“ ütles kindral Ühtegi eksperimentaalüksuse loomisvajadust kommenteerides. „See on uus ja suur samm Kaitseliidu ja Kirde MKR´i jaoks, kus lisaks territoriaalsuse põhimõtetele tuleb omaks võtta ka uusi identiteete, ühendada kõiki neid gruppe ja ühendusi, kes tahavad Eesti eest seista ja meie maad kaitsta.“

„Tegemist on küll eksperimentaalüksusega, millest kasvab välja KiMKR orgaaniline lahingtoetusüksus ja millesse panustavad kõik KiMKRi malevad (Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru) kuid oodatud on kõik Eesti reservväelased, kes on läbinud selle relvasüsteemi väljaõppe“, lisas KiMKRi pealik Jaanus Ainsalu.

Eksperimentaalüksus saab endale välihaubitsad 2A18 D-30 M-1, soomepärase tüübinimega 112 H 63 M-1. Välihaubits D-30 on töökindel ja lihtne suurtükirelv, mis on kasutusel paljudes maailma riikides ja on osalenud mitmetes relvastatud konfliktides. Välihaubitsaga on võimalik lasta nii alumises, kui ülemises tõstenurgas. Kolmehaarne lafett võimaldab tulistada ringselt.

NB! Üleskutse kõikidele tulevastele vabatahtlikele suurtükipatarei liikmetele ja kaudtule huvilistele!
Kui tahad, et selline üksus taas asutatakse ja see kõnetas Sind, siis pane ennast kirja ja Sulle antakse teada millal toimub üksuse asutamiskoosolek. Kõige tähtsam on teha kohe avaldus, et soovid astuda Kirde maakaitseringkonna suurtükipatarei liikmeks ning hiljem saab esitada ülejäänud dokumendid.
Täidetud avaldus ning lisaküsimused palume saata aadressil suurtukivaelasedmil.ee
Avalduste vormid leiad aadressilt: https://www.kaitseliit.ee/et/tule-kaitseliitu

Mida oleme juba teinud (videod)
1. Esimesed ristsed õppusel Kevadtorm 2021
2. KiMKRi õppuse Põhjakonn 2021 kokkuvõte, kus ka suurtükirühm osales 
3. Mis sind ees ootab: https://www.youtube.com/watch?v=5sdOT9DDrDU
4. Üksus loodud ehk suurtükipatarei asutamiskoosoleku otsus 11.05.2022 kell 19.05: https://www.youtube.com/watch?v=zCZis5rjrx0 ja https://viru.kaitseliit.ee/et/viru-malevas-toimus-kirde-maakaitseringkonna-suurtukipatarei-asutamiskoosolek

Ajaloost
Kaitseliidu Viru maleva Rakvere malevkonnas, esimese vabariigi ajal 20date lõpul,  esimene suurtükiväepatarei loomine luhtus majanduslikel põhjustel. Siiski, peale pikki arutelusid, 7. augustil 1932. a. asutati Kaitseliidu Viru maleva suurtükiväepatarei, I divisjon suurtükiväe tolleaegse ülema kolonel G. Leetsi algatusel ja Viru maleva pealiku kolonel G. Vaheri loal kutsuti Viru maleva staapi kokku 60 reservsuurtükiväelast. Ajapikku patareist sai divisjon, 1935. aasta lõpuks oli divisjonis juba 120 mees- ja naiskodukaitse liiget. Lisaks peamistele tegevustele, arendas divisjon ka ratsutamisvõimekust, loodi juurde jahiring, suheldi aktiivselt teiste KL suurtükiväe üksustega üle Eesti ja korraldati lisasissetuleku saamiseks pidusid ja balle, mis olid omal ajal väga populaarsed.