Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna snaiprirühm „Jahipistrik“ on teenistuseks valmis

10.10.2023
22.09.2023 Jõhvi linnakus, pidulikul rvistusel, kandis Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna snaiprirühm „Jahipistrik“ ülem vanemveebel Üllar Käggo ette Kaitseliidu Peastaabi ülemale kolonel Eero Rebo´le ja ringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu´le, et snaiprirühm „Jahipistrik“ on Eesti riigi ja rahva teenimiseks valmis.

Miks see kuupäev nii oluline on või miks just selline sõnum juhtkonnale edastati? „Põhjus on lihtne,“ ütles vanemveebel Üllar Käggo. „Minu jaoks on tegu arvult viienda snaipri valdkonna projektiga ja kõik eelnevad katsetused on olnud heaks õpikohaks. Seekord õnnestus üksus valmis luua planeeritult, algusest lõpuni. Alustasime 2020. aasta suvel snaiprirühma loomisega, millele järgnes aktiivne värbamise, varustamise, väljaõppe ja lahingvalmiduse saavutamise pikk protsess.“

Snaiprirühma loomisel olid vajalikud eeldused projekti õnnestumiseks olemas. „Kuna Kaitseliidu liikmete hulgas oli väga palju huvilisi, kes omasid head tahet, otsides enda jaoks vaid õiget väljundit, siis tuli nad vaid koondada ühe mütsi alla. Meie manööverüksused on tublid, kuid iga üksus, mis neile lisaks tuge pakub, on alati väga teretulnud. Seepärast malevate, isegi ringkonna ülese üksuse loomine ringkonna vastutusalasse, oli loomulik asjade käik“, rääkis uue üksuse loomise rajamise vajalikkusest Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnat Jaanus Ainsalu.

Kuid alates septembrikuu lõpust, on snaiprirühm Jahipistrik valmis Eestimaa teenimiseks. „Sellesse on suure ja hindamatu panuse andnud vabatahtlikud, tegevväelased ja teenistujad Kaitseliidust, samuti väga head toetavad juhid. Suur tänu kõikidele, kes uskusid, et snaiprirühm „Jahipistrik“ ei ole ühekordne projekt, vaid jääv ja Eesti riigikaitset toetav üksus. 22. septembril baaskursuse lõpurivistusel andsin oma meestele käsu, viidates 17.06.2022 saadud lahinglipule trükitud kirjale: Seisame lõpuni oma Perekondade ja Kodumaa eest, sest Kodumaa on igavene,“ ütles vanemveebel Üllar Käggo.

Lisaks „Jahipistriku“ baasõppele, avanes septembrikuus ringkonna snaiprirühmal suurepärane võimalus koostegevuseks Prantsuse armee 1. Langevarjurite rügemendi snaipritega (1er Régiment de Chasseurs Parachutistes).

„Prantslastest snaiprite ja nende üksuse ülesehitus, sh ülesande planeerimine ja läbiviimine, toimib sarnastel alustel Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna snaiprirühma „Jahipistrik“ poolt kasutusele võetud väljaõppeplatvormiga. Seetõttu ühise keele leidmine ei valmistanud mingeid probleeme,“ ütles Käggo. „Tutvustasime kõigepealt üksteise relvastust ja varustust, koostöö arenedes ka taktikat ja struktuurilist paiknemist ning kogu tegevuse ülesehitust tervikuna. Lisaks said mehed teooria järgselt praktilise väljaõppe maastikul koos laskeharjutusega Sirgalas. Kokkuvõttes peab tunnistama, et prantslased ei ole mitte ainult head laulumehed, vaid ka paindlikud ja heal tasemel sõjamehed. Olen väga rahul senise ühise väljaõppega ja soovin tulevikus seda edukalt alanud koostööd jätkata snaiprirühma „Jahipistrik“ ja Prantsuse armee 1. Langevarjurite rügemendi snaiprirühma vahel.“