Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna simulatsiooniõppus Terav Ora toimus esmakordselt kolmes kohas korrga

20.02.2024
Kirde maakaitseringkonna simulatsiooniõppus Terav Ora toimus esmakordselt kolmes kohas korrga
16.-19. veebruaril toimus Alutaguse malevas õppus Terav Ora 24, mis on Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) staapide ja allüksuste väljaõppe tsükli oluline osa. Tegemist oli simulatsiooniõppega, kus taktikaliselt mängiti läbi õppuse Decisive Lancer 23 käsus ettenähtud ülesandeid. Viru malev on iga-aastaselt Kaitseväe Akadeemia (KVA) matkekeskusega koostööd teinud alates 2020. aastast, tänavune õppus oli arvult juba viies.

„Tegemist on olulise õppusega, mis aitab meie ringkonnal paremini sidustada malevate staapide, partnerorganisatsioonide ja tänavu ka esmakordselt õppusest osavõtvate ussisõdalaste omavahelist koostööd,“ ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu. “Selliste õppuste osas on oluline tähelepanelikkus, hea meeskonnatöö ja kiire reageerimine. Samas info ja käsklused peavad liikuma mitte ainult kiirelt, vaid oluline on ka sellele eelnev arusaam ülesandest, infoallikate täpsustamine ja sisu analüüs, järelduste tegemine, otsustamine ning hea ja vahetu omavaheline suhtlemine. Õppusel harjutame koos oma partneritega laiapindset koostööd, et olla paremini valmis erinevateks olukordadeks, sh suuremateks õppusteks, mis toimuvad välitingimustes.“
 
Kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad peavad simulatsiooniõpet väga vajalikuks, kuna see annab olulise eelise väliõppuste raames täita püstitatud ülesandeid tõhusamalt.
„Kuigi meie peaülesanne on valdvalt sama ehk aidata koostöös partnerorganisatsioonidega kaasa inimeste evakueerimisel kriisipiirkonnast, siis igal aastal on simulatsiooniõppusel teatud ülesanded erinevad, mis on huvitav ja arendav,“ ütlesid Alutaguse evakuatsioonirühmade ülemad Küllike Kullerkupp ja Kairi Johannes.
 
Õppusest Ussisõnad KiMKRIga liidendatud reservväelased, osalesid õppusel Terav Ora aga esmkordselt. Peale erinevaid õpitubasid, koostasid reservväelased käsu ja panid oma oskused proovile ka simulatsiooniõppes.
„Õppusel sai üksjagu varasemalt õpitut meelde tuletatud ja kokkuvõttes läks minul endal üllatavalt hästi,“ ütles jaoülem nooremseersant Taavi Alle. „ Kuigi tegemist oli rühmaülemale määratud ülesandega, siis on hea, kui jaoülem ka seda teab, see annab mulle kokkuvõttes parema üldpildi ja ma tean, mis on ülevalt poolt antud käsu tagamõte. Simulatsiooniõppes õppisin lisaks seda, et ükskõik kui hea algplaan ka on, siis vastane võib üllatada ja selleks peab valmis olema, seega erinevad versioonid tuleb ennetavalt läbi mängida.“
 
Õppusest võtavad osa ka noorkotkad ja kodutütred. Noored võtavad sellest õppusest osa juba neljas kord. Kuid igal aastal on uued väljakutsed ja iga õppus pakub täiesti uue kogemuse.
„Kuigi olen sel õppusel juba kolmas aasta, siis iga kord õpin enda jaoks midagi uut,“ ütles Regiina Rõlkov Kodutütarde Järva ringkonnast. „Kui juhtimist saab õppida reaalelus, siis simulatsiooniõppes saan katsetada, kuidas juhtimisalaseid asju paremini teha.“ Viru ringkonna Kodutütardest oli tänavu mitmeid noori, kes osalesid sel õppusel esmakordselt. Emma Lotta Vikk, Elis Roosla, Rebeka Palu olid just need, kes kolmekesi tervele ringkonnale tarmukalt vastumängu tegid. „Mina õppisin enda jaoks paremini kaarti ja erinevaid erialalisi tingmärke tundma,“ ütles Rebeka. „Mina sain tänu sellele õppusele arvutiga paremini sinasõbraks, rääkimata simulatsiooniprogrammist endast,“ ütles Elis. „Mina õppisin enda kohta, et ei tasu niipalju üle mõelda. Kõik mõtted ei pruugi alati olla valed ja võin seega ennast tihemini usaldada,“ lisas Emma Lotta.
 
Kaitseväe Akadeemia (KVA) matkekeskus toetab kõiki analoogseid õppusi parima riist- ja tarkvaraga. Tänavu toodi tehnika Alutaguse, Jõgeva, Järva malevatesse ning kogu õppus mängiti esmakordselt läbi KiMKRi õppusel Terav Ora füüsiliselt mitmes kohas korraga.
„Matkekeskus loodi 2006. aastal eesmärgiga õpetada erinevaid üksusi simulatsiooniprogrammide abil täitma seatuid eesmärke, mis aitaks kaasa õppuste kvaliteedi tõstmisele,“ ütles KVA matekeskuse JCAT meeskonna ülem, vanemveebel Ago Kits. „Simulatsiooniõppust saab edukalt läbi viia ka väjaspool matkekeskust ehk teenust on võimalik õppust korraldaval organisatsioonil tellida vastaval vajadusele soovitud kohta. Simulatsiooni kasutamisel analoogse stsenaariumiga väliõppusel on võtmesõnaks paindlikkus, säästlikkus aja kui rahaliste ressursside osas. Simulatsioonisüsteemis õppus läbi mängida, on ka teisi plusse, nt saab olukorda pidevalt tagasi kerida, teha vigade parandusi, et seatud eesmärgid maksimaalselt hästi lahendada.“
 
Õppusest Terav Ora 24 võtsid osa kõikide KiMKRi malevate, Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru sõjaaja staabid, koos oma erinevate allüksustega, malevate evakuatsioonirühmade, Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuriga, kohalike omavalitsustega ning õppusest Ussisõnad ringkonnaga liidendatud reservväelastega. Arvult viiendal õppusel Terav Ora, osales tänavu ligi 200 inimest.

Galerii: https://www.flickr.com/photos/194169181@N05/albums/72177720314874363/
Videouudis: https://youtu.be/zA-FTbEfK80