Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna simulatsiooniõppe Terav Ora 23 andis 180 osalisele väärt kogemuse

19.02.2023
17.-19. veebruaril toimus Kaitseväe Akadeemia (KVA) matkekeskuses Tartus õppus Terav Ora 23, mis on Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) staapide ja allüksuste väljaõppe tsükli osa. Tegemist oli simulatsiooniõppega, kus taktikaliselt mängiti läbi õppuse Decisive Lancer 22 käsus ettenähtud ülesandeid. Viru malev on iga-aastaselt KVA matkekeskusega koostööd teinud alates 2020. aastast.
Õppusest Terav Ora 23 võtsid osa kõikide KiMKRi malevate, Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru SA (sõjaaja) staabid, koos oma erinevate allüksustega, malevate evakuatsioonirühmade ja koostöös Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuuriga. Kokku osales tänavusel õppusel 180 inimest. „Tegemist on olulise õppusega, mis valmistab KiMKRi ette maakaitse täiendavaks komplekteerimiseks reservväelastega selle aasta sügisel “, ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu. “Selliste õppuste osas on oluline tähelepanelikkus, hea meeskonnatöö ja kiire reageerimine. Samas info ja käsklused peavad liikuma mitte ainult kiirelt, vaid oluline on ka sellele eelnev arusaam ülesandest, infoallikate täpsustamine ja sisu analüüs, järelduste tegemine, otsustamine ning hea ja vahetu omavaheline suhtlemine“.

KiMKRi allüksuste juhid peavad simulatsiooniõpet väga vajalikuks, kuna see annab olulise eelise väliõppuste raames täita püstitatud ülesandeid tõhusamalt. Õppusest võtsid osa ka KiMKRi noorkotkad ja kodutütred, kes said edaspidiseks väärt kogemuse.1) „Noored võtsid sellest õppusest osa kolmas kord, iga korraga lähevad nad paremaks, samuti koostöö kaitseliitlastega, naiskodukaitsjatega, PPA-ga on muutunud paremaks“, ütles Noorte Kotkaste Viru maleva pealik Peep Puusik.

„ Olen analoogsel õppusel osalenud mitmendat korda, tundsin ennast hästi ja sain kenasti hakkama. Samuti olen tegelenud muude taktikaliste mängudega ka varem, nii simulatsiooniprogrammidega, aga ka VBSiga. Kuigi vahe on olemas, siis minu jaoks on oluline see, et saame anda ka oma panuse riigikaitsesse, aidates selliselt kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid“, ütles Noorte Kotkaste Viru maleva noorkotkas Mait Sander Nõlvak. „Mina osalesin analoogsel õppusel esimest korda. Meeldis, oli huvitav, teistmoodi, kui meie muudel õppustel. Minu jaoks oli õpikoht olla kannatlik ja sain teada, et ei maksa heituda, kui kohe vastust oma küsimusele ei saa, sest teistel võib olla veelgi keerulisem olukord“, ütles Kodutütarde Alutaguse ringkonna kodutütar Kerda Parts.

Õppusel harjutas Kirde maakaitseringkond koos oma partneritega laiapindset koostööd, et olla paremini valmis erinevateks olukordadeks, sh suuremateks õppusteks, mis toimuvad välitingimustes. Kõik osapooled panustasid tublilt ja etteantud peaülesanne simulatsiooniõppusel sai täidetud. „Tänan kõiki, kes õppusel osalesid. Eriline tänu Kaitseväe akadeemia matkekeskusele külalislahkuse eest, samuti meie malevate tublidele noortele, kes aitasid oskuslikult simulatsioonis üksusi liigutada“, ütles Jaanus Ainsalu.

Kaitseväe Akadeemia matkekeskus toetab kõiki analoogseid õppusi parima riist- ja tarkvaraga ning sealsed olmetingimused on igati tasemel. Matkekeskus loodi 2006. aastal eesmärgiga õpetada erinevaid üksusi simulatsiooniprogrammide abil täitma seatuid eesmärke, mis aitaks kaasa õppuste kvaliteedi tõstmisele. „Simulatsiooni kasutamisel analoogse stsenaariumiga väliõppusel on võtmesõnaks paindlikkus, säästlikkus aja kui rahaliste ressursside osas“, ütles KVA matekeskuse v-veebel Heiki Punga. „Enne simulatsioonikeskusesse tulekut on mõistlik õppus läbi mängida paberil. Simulatsioonisüsteemis õppus läbi mängida, on ka teisi plusse, nt saab olukorda pidevalt tagasi kerida, teha vigade parandusi, et seatud eesmärgid maksimaalselt hästi lahendada. Samas peab olema enda suhtes aus, iga olukord tuleb mängida läbi võimalikult realistlikult, muidu vajalik õpikoht jääb saamata. Ettenägelikkus stsenaariumi koostamisel teeb õppuse mitmekihilisemaks ja annab osalistele komplekssema oskusteabe edaspidiseks“.

Aktiivne õppuste periood jätkub Kirde maakaitseringkonnas, sh Viru malevas tempokalt edasi, samuti tähistatakse lähiajal Eesti 105. sünnipäeva, mille raames Viru malev kutsub Lääne-Virumaa elanikke ühinema kampaaniaga „Vabaduse küünlameri“ ja 24. veebruaril maleva sisehoovi (aadressil Pikk 15) relvanäitust uudistama.