Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna õppus Põhjakonn toimub tänavu viieteistkümnendat korda

13.04.2023
Õppus Põhjakonn toimub tänavu 14.-21. aprillil 2023 ja sellest võtab osa ligi 1200 kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat. Õppusele Põhjakonn 23 eelneb 15.-16. aprillil Kirde maakaitseringkonna (KiMKR) evakuatsiooniõppus „Miljon MIKSI 2023“ ja 18.-20. aprillil osalevad KiMKRi üksused 1. jalaväebrigaadi juhitaval liitlaste lahingugrupi integreerimisõppusel Bold Hussar.

 
Õppuse Põhjakonn 23 peaeesmärgiks on KiMKRi üksuste treenimine, nende lahinguvalmiduse võimekuse ja reageerimiskiiruse tõstmine võimaliku sõjalise ohu korral vastutusalas. KiMKRi poolelt osaleb õppusel Põhjakonn 23 Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru jalaväe- ja lahingukompaniid, keda toetab tagalakompanii, pioneerirühm, luure, tankitõrje-ja raketirühm. Õppuse raames toimub ka ringkoolitus, mitmete erinevate erialaliste töötubadega. Kokku osaleb õppusel ligi 700 võitlejat.

„Õppus Põhjakonn 23 on väga oluline väljaõppesündmus Kirde maakaitseringkonna jaoks. Õppuse jooksul harjutame omavahelist koostööd rünnaku tingimustes. Peamiseks eesmärgiks on maakeeli öeldes, et „tuled ja viled“ saaks vastase pihta kiirelt ja täpselt sihitada“, ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik kol-ltn Jaanus Ainsalu.
Õppus Põhjakonn 23 algab tänavu Kirde maakaitseringkonna evakuatsiooniõppusega „Miljon MIKSI 2023“, mis toimub korraga neljas piirkonnas Ida-Virumaal Narvas, Jõgevamaal Jõgeva linnas, Järvamaal Koerus ja Lääne-Virumaal Kadrinas.

„Ulatusliku evakuatsiooni korraldamise plaan on Päästeameti ja kaasatud asutuste kokkulepe, mille põhjal kasutatakse olemasolevaid võimeid ja ressursse ulatusliku evakuatsiooni ettevalmistamiseks, läbiviimiseks, juhtimiseks ja lahendamiseks hädaolukorras või selle ohu korral. Kaitseliidul on koostööpartnerina selles oma roll ja tegevused, mida seekordsel õppusel läbi harjutatakse“, ütles evakuatsiooniõppuse juht, Naiskodukaitse Viru ringkonna instruktor Aili Ehamaa.

Õppuse raames harjutatakse evakuatsioonirühmade protseduurilisi tegevusi evakuatsioonipunktide ülesse seadmisel, töös hoidmisel ning töö lõpetamisel. Põhiline eesmärk on rühmadel evakueeritavate vastuvõtmine ning käitlemine evakuatsioonipunktides. Harjutatakse rühmade omavahelist koostööd ja info liikumist läbi etteantud stsenaariumide. Õppusele on kaasatud koostööpartneritena Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, kohalikud omavalitsused ja Kaitseväe ajateenijad. Kokku osaleb õppusel ligi 500 inimest. „Sellises mastaabis õppus on Kirde maakaitseringkonnas esmakordne. Saame läbi harjutada 300 evakueeritava vastuvõtmist neljas erinevas evakuatsioonipunktis, harjutame veel ühe evakuatsioonipunkti sulgemist ning evakueeritavate laialisaatmist teistesse evakuatsioonipunktidesse. Õppus saab kindlasti olema väljakutsete rohke“, ütles Aili Ehamaa.

Õppus PÕHJAKONN toimub aastast 2009 ja algas erialalisest taktikalisest õppusest, millest on tänaseks välja kasvanud Kirde maakaitseringkonna suurim riigikaitsega seotud õppus. Tänavu toimub õppus Põhjakonn viieteistkümnendat korda.