Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkonna kaitseliitlased ja „noored operaatorid“ said suurõppusel Siil väärt koostöökogemuse

22.05.2022
Suurõppus Siil 2022 toimub 16. maist 3. juunini. Õppusel osaleb ligikaudu 15 000 ajateenijat, reservväelast, tegevväelast, kaitseliitlast ja liitlasriikide sõdurit kokku kümnest riigist. Kirde maakaitseringkond panustas õppuse algusfaasis formeerimisel, samuti 20.-22. mail toimus Jõhvis, Alutaguse malevas õppekogunemine. ÕK käigus toimus ringkoolitus, koos nelja erineva õppekohaga mille raames jagati kaitseliitlastele teavet pioneeri- ja tagalategevustest, juhtimis- ja kontrollmeetmetest. KiMKRist võttis ÕK-l osa Alutaguse, Jõgeva, Järva, Viru SA malevate staabid ja allüksused, kokku üle 280 inimese.Õppekogunemist külastas Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ja Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

„Suurõppuse Siil 22 algusfaasis toetas Kirde maakaitseringkond 1JVBr  formeerimisel. Nädalavahetusel toimus juhtide õppekogunemine ja sama ajal julgestamise 1JVBr ümberpaiknemist Lõunasse SIIL õppuste põhilahingualadele.  Treenisime KiMKRi maleva staapide omavahelist infovahetust, samuti naabritega, hoides pidevat olukorra teadlikust vastutusalas. Et välitingimustes õppused paremini õnnestuksid on vaja regulaarselt treenida ka juhtimisprotseduure ja teha põlvkondade vahelist tihedat koostööd, samuti kasvame nii malevate ja ringkonna lõikes paremini kokku“, ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.

Õppekogunemist peeti vajalikuks, mitmekesiseks ja huvitavaks, tõmbenumbriks, mis ka kogenud kaitseliitlastel silma särama lõi, oli õppesimulatsioon ehk VBS, milles sai harjutada intensiivset juhtimistegevust. Kaitseliitlasi aitasid KiMKRi „noored operaatorid“, kelleks oli 30 Noorte Kotkaste Alutaguse, Järva ja Viru malevate ning Kodutütarde Alutaguse, Järva ja Viru ringkondade noort. Õppesimulatsiooni pakkus Kaitseväe Akadeemia matkekeskus, kes on KiMKRi koostööpartner juba mitu aastat. Vastumängu pakkusid seekord juba kogenud noored ja Noorte Kotkaste Viru maleva pealik Peep Puusik.

„Kokku mängiti etteantud stsenaariumit läbi nelja maleva juhtimismeeskondadega. Noorte juures olid jaoülemad, rühma ja kompaniiülemad olid eraldatud teistesse ruumidesse, suhtluseks kasutati erinevaid sidevahendeid. Osa noortest on varasematel aastatel analoogseid kogemusi juba saanud, kuid enamikul oli sellises mahus saadud kogemus esmakordne. Noorte entusiasm oli aga nakatav, nende leidlikkus ülesannete lahendamisel väga kiiduväärt. Hea ja vajaliku koostöökogemuse said kõik osapooled,“ ütles Noorte kotkaste Viru malevapealik Peep Puusik.

Noorte jaoks, kes on simulatsiooniõpet (VBS) varemgi harrastanud, oli neljakordne intensiivne mäng samuti heaks väljakutseks. Kuigi stsenaarium oli peale esmast läbimängu juba tuttav, siis meeskonnad, kellega tuli koostööd teha, vahetusid iga kahe tunni tagant, puhkehetkeks vaid mõned loetud pausid ja kosutav toit.
„Saime väga häid uusi kogemusi taktikalistes tegevustes. Põhipingutuseks kujunes erinevate meeskondadega ühise keele leidmine, kuna etteantud ülesande lahendamise osas oli väga oluline kiirus ja täpsus. Soovime ka edaspidi simulatsiooniõppes osaleda, kuna siit on võimalik ka õppida midagi, mida saame kasutada oma muudel õppustel“, ütlesid Maarit Puusik, Tanel Trasberg ja Jaagup Alviste.

Kõik osapooled panustasid tublilt ja etteantud peaülesanne seekordsel Siilil ja õppekogunemisel sai täidetud. „Tänan kõiki, kes õppusel osalesid. Suur tänu ka Alutaguse malevale külalislahkuse eest, Naiskodukaitsele maitsva toidu eest, samuti meie malevate tublidele noortele, kes aitasid oskuslikult simulatsioonis üksusi liigutada“ , tänas KiMKRi ja Viru maleva pealik Jaanus Ainsalu.

Videouudis: https://www.youtube.com/watch?v=PRtU_Yhsquo , pildigalerii: https://www.facebook.com/KLviru/photos/pcb.5034416579990818/5034410249991451/