Teksti suurus:
A A A

Kirde maakaitseringkond lõpetas edukalt õppuse Swift Response 23

15.05.2023
“Suur tänu kõikidele KiMKRi võitlejatele ja staabile, kaitseväe- ja liitlasüksustele, koostööpartneritele, tänu kellele saime õppusel SR 23 KiMKRile seatud eesmärgid täidetud. Täname omavalitsusi, aga eriti õppuse toimumiskohas kohalikke elanikke kannatlikkuse, vastutulelikkuse ja mõistmise eest. Samuti soovime kõikidele emadele, head emadepäeva”, ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.
Pildigalerii  ja videouudis  (pilte tegid Urmas ja Indrek, videosse panustasid Marken, Martti, Margit ja Indrek)
________________________________________
7.-20. maini toimuv Euroopas Ameerika Ühendriikide poolt juhitud õppus Swift Response 23, mis on tihedalt seotud õppusega Defender Europe 2023 (DEFEUR23) ning Poola õppusega Anakonda. Eestis osales õppusel koos kaitseväe- ja liitlasüksustega ka Kirde maakaitseringkond.

Eestis 8.-14 maini toimunud õppuse aktiivse faasi käigus treenisid liitlaste üksused koos Eesti kaitseväega oma võimet siirdada riiki kiiresti mitmerahvuselisi õhudessantvägesid, et tõsta valmisolekut, luua õhudessantkoostöövõime liitlaste ja partneritega ning tagada vastuvõtva riigi toetus. Õppus oli oma olemuselt kaitsev ning selle eesmärk oli liitlaste ja Eesti üksuste valmisoleku säilitamine ja tõstmine.
Kirde maakaitseringkond (KiMKR) osales analoogsel õppusel Swift Response ka 2021. aastal. Tänavusel õppusel Swift Response 23, mis toimus KiMKRI jaoks ajavahemikul 10.-14. mai, said väärtusliku koostöökogemuse Alutaguse, Järva ja Viru malevate üksused.

“Maakaitseringkonna osalemine analoogsetel õppustel on väga oluline, kuna see annab üksustele ja staabile hea võimaluse harjutada koostööd liitlastega ning paneb proovile meie erinevad oskused ja teadmised. Samuti saime siit edaspidiseks häid ja vajalikke õpikohti, mida saame integreerida uutesse väljaõppetegevustesse ja õppustesse”, ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Peamiselt Järva- ja Lääne-Virumaal toimunud õppuse Swift Response 23 raames lahendatati koostöös liitlasüksustega erinevaid kaitse- ja rünnakuülesandeid. „Allüksuse koostöö ja kokkukuuluvuse mõttes on sellised õppused meie jaoks olulise väärtusega, kuna koostöö liitlastega ja pidevalt muutuv taktikaline olukord, annab hea võimaluse uuteks kogemuspõhisteks praktikateks, mida hiljem aastaid rakendatakse ja omavahel meenutatakse“, ütles Viru maleva maakaitsekompanii ülem veebel Erik Abroi.

Kirde maakaitseringkonna Viru malevas on jagu naisi, kes on õppustel alati hakkamist täis. “Naised olid kogu õppuse vältel motiveeritud ja täitsid neile seatud ülesanded. Hetkel on Viru maleva maakaitsekompaniis naiste poolt juhitud jagu, samuti on üksikuid naisi ka teistes jagudes, kes meestega vapralt õlg-õla kõrval õppustel toimetavad”, ütles jaoülem nooremseersant Reet Saari. “Aga ootame uusi naisliikmeid oma ridadesse alati juurde. Kõik on õpitav, kui on soov ja tahe, samuti on meil tugev toetus kompanii, rühma ja jao tasandil. Samuti olen uhke oma naiste üle, nad on tegijad”.

Õppus Swift Response on iga-aastane USA Euroopa ja Aafrika maavägede rahvusvaheline õppus, mis toimub sel aastal Baltikumis, Balkanil ja Püreneede piirkonnas. Eestis toimuvatesse tegevustesse on kaasatud erinevad kaitseväe üksused, Kaitseliidu Kirde-, Põhja- ja Lääne maakaitseringkond, ning liitlasüksused Poolast, Suurbritanniast, Tšehhist, Ameerika Ühendriikidest ja Lätist.