Teksti suurus:
A A A

Kaitseliitlased osalesid simulatsioonõppusel

10.02.2020
Nädalavahetusel toimus Kaitseliidu suurimaid arvutipõhiseid juhtimispunkti harjutusi „Terav ora“, kus osales 106 Kirde maakaitseringkonna liiget. Kaitseväe akadeemia matkekeskuses mängiti läbi tänane Kaitseliidu maakaitse roll, harjutati malevate koostööd ja arendati ühtset arusaama ning tegevust.
Viru, Alutaguse, Järva ja Jõgeva malevatest tulid kokku nii mehed, naised kui ka noored, kes kõik leidsid rakendust. Naiskodukaitsjad said harjutada evakuatsioonipunktide üles seadmist, noored kotkad aga arvutioperaatori rolli.
„Tunne võimalikku vastast ja käitumist, mis loob eeldused olla  kavalam ja lüüa teda valusamini,“ lausus simulatsiooniõppust juhtinud Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.
Õppuse juht jäi toimunuga väga rahule: „Õppus läks korda ja oleme valmis reageerima erinevatele ohustsenaariumite puhul.“
Kirde maakaitseringkonna vastutusalasse kuuluvad Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malev. Maakaitseringkond on kindlaksmääratud vastutusalaga Kaitseliidu struktuuriüksus, mis korraldab vastutusalas Kaitseliidu sätestatud ülesannete täitmist ning juhib ja koordineerib vastutusalasse kuuluvate malevate tegevust.
Kaitseväe akadeemia matkekeskus toetab kõiki analoogseid õppusi parima riist- ja tarkvaraga ning sealsed olmetingimused vastavad ka kõige nõudlikumale maitsele. Matkekeskus loodi 2006. aastal eesmärgiga õpetada eri tasandi üksusi simulatsiooniprogrammide abil täitma püstitatud eesmärke, mille saavutamine reaalsuses oleks kulukas ja ohtlik.

Foto: Eduard Iganus