Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu ülema visiit kodumalevasse ja kodukandi maakonda

03.05.2013
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis KIILI tegi visiidi Lääne-Virumaale.
Peale olukorra üle vaatamisest Viru Malevas kohtus br-kin KIILI ka Lääne- Viru maavanema Einar VALLBAUM`iga ja KOV esindajatega ning teiste jõustruktuuride juhtidega. Peale tööpäeva esines kindral maleva esindajatekogule ja kaitseliitlastele ning staabi teenistujatele Kaitseliidu ees seisvate ülesannete tutvustamisega. Peatähelepanu pööras Kiili uute arengukavade rakendamisel püstitatud ülesannete selgitusel ja oma visiooni tutvustusele nende eesmärkide saavutamiseks.
Kohtumine Viru Malevas lõppes Kaitseliidu ülema käepigistuse ja heade soovidega värskelt esindajatekogu poolt valitud maleva auliikmetele, kelleks esindajatekogu üksmeelselt valis esimese Viru Maleva pealiku n-ltn Ants SILM´a ja algusaastate Rakvere malevkonna pealiku Olev NIKEBORN´i.
Tunnustamine jätkus aasta kaitseliitlase valimisele esitatud Viru Maleva 2012 aasta TEGIJATE `le tunnistuste jagamisega.
2012 aasta TEGIJAKS kaitseliitlaseks valiti kapral Rainer LAPSANIT,  naiskodukaitsjaks Piret REHE, kodutütreks Olga SMIRNOVA ja noorkotkaks Karel KRISTEL.
 
 
Hannes Reinomägi
Viru Maleva teabepealik