Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna vabatahtlikud parendasid tublilt Narva piiritaristut

22.11.2021
Lähtuvalt lisaõppekogunemisest (LÕK) Okas 21, harjutas eelmisel nädalal kogu riigikaitse käsuahel alates vabariigi valitsusest kuni reservväelasteni valmidust, otsuste langetamist ja tegutsemist kiiresti muutuvas olukorras. Kontrolliti kaitseväe ja Kaitseliidu mobilisatsioonivalmidust ning harjutati mobilisatsioonijuhtimist.

 
„Reservüksused saavutasid õppuse alguses kiirelt lahingvalmiduse ja nende täiendväljaõpe jõudis tasemele, mis võimaldas liikuda tegevusaladele ja alustada töid riigipiiril koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „Suur tänu kaitseväe instruktoritele ja reservväelastele, kes suutsid väga lühikese ajaga teha hulgast reservväelastest toimivad üksused ning asuda täitma ette antud ülesandeid.“

Õppuse algstaadiumis, 17.-18.11, osutas Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond abi 1. Jalaväebrigaadile reservväelaste formeerimisel, peale mida mindi Politsei-ja Piirivalveametile nädalavahetuseks appi Narva jõe äärde piirtaristut parendama. Narva jõel Kuivajõe sängis, koostöös 1. Jalaväebrigaadi, 17. pioneeripataljoni ja reservväelastega, õnnestus KiMKRi vabatahtlikel ära teha suurem osa planeeritud töödest piiritaristu korrastamisel.

„Suur tänu kõikidele tublidele KiMKRi vabatahtlikele, kes tulid lühikese etteteatamise aja jooksul kiirelt kohale ning tegid seda, mis oli vaja teha. Ilm oli heitlik, kuid vabatahtlikke see ei heidutanud ja võeti ülesanne vastu ning reipalt tehti koos ära, mida oli rõõm kohapeal näha. Just selline suhtumine, on parim näide meie suutlikkusest, et kui on vaja kiirelt riigile appi tulla, on meie ringkonna mehed ja naised alati valmis käed külge panema“, ütles KiMKRi ja Viru malev pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Kirde maakaitseringkond osales lisaõppekogunemisel Okas 21 ajavahemikus 17.-21.11.  LÕK Okas 21 toimub ajavahemikul 17. november kuni 25. november, milles osalevad Politsei- ja Piirivalveamet, koostöös Kaitseväe ning Kaitseliiduga. Piiritaristust parendatakse Narva jõe ääres, aga ka Lõuna-Eestis, kus osalevad 2. Jalaväebrigaad, 27. pioneeripataljon ja reservväelased. Lisaks toetab üksusi ATV rakkeüksus nii Lõuna-Eestis, aga ka 1.Jalaväebrigaadi Narvas. Õppusi Narvas käis jälgimas ka Eesti peaminister Kaja Kallas, Kaitseväe juhtaja kindralmajor Martin Herem ja Politsei-ja Piirivalve peadirektor Elmar Vaher.

Iga õppus OKAS on kaitseväe jaoks ette planeeritud, aga osalejatele ootamatu harjutus. Lisaõppekogunemise korraldamine võimaldab Eesti riigil rahuajal kontrollida, kui kiiresti ollakse valmis oma sõjalist riigikaitset tugevdama ja erinevaid ülesandeid täitma.

Muljeid kohapealt vabatahtlike kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate silme läbi                                                                                                     
Reede õhtul, 19. novembri õhtu hämaruses kohale tulnud vabatahtlikud, olid pinevil, töises meeleolus ja rõõmsad ning valmis ülesandeks. Peale kosutavat und ööbimiskohas ja laupäevast varajast hommikusööki, suunduti Narva jõe äärde koondumiskohta, kus liiguti edasi erinevatele tööobjektidele. Töö käigus tekkis mõnus rutiin ja töövõtted, mis traattõkete paigutamiseks just kõige paremad olid. Mõnel vabatahtlikud sellelaadne varasem kogemus sellisest tööst küll oli, kuid paljud õppisid kohapeal, samas väga kiirelt. Lõunapausil toodi vett ja teed, kel soov, keetis endale katelokis kohvi ja tegi kuivtoidupakist leitava toidu soojaks. Tööd tehti kiirelt, sõbralikus keskkonnas, mõnusa rütmiga ja igal päeval sinnamaani, kuni silm veel seletas. Ööbimiskohas ootas ees maitsev toit, mille tegid valmis Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna Narva jaoskonna vabatahtlikud naised.  Töötegijate sõnul, oli toit väga maitsev ja kosutav, kiidusõnad kokkadele. Kuigi ilm oli heitlik, novembrikuised kostitused taevast olid kõik esindatud, siis tublisid kaitseliitlasi, kelle seas oli ka mitu vaprat naist, ei heidutanud see karvavõrdki. Jõe pealt jälgis aga kaitseliitlaste tegevusi kaks hüljest, kes mõnuga vees lustides, napsasid kalda ääres norutavate kalurite nina eest ära suure koguse jõeforelle. 

Pilte, sh lustakast jõerforellimaiast hülgest, näed siit: https://www.facebook.com/KLviru/photos/pcb.4472385566193925/4472376369528178