kaitseliit.ee" />
Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond ootab vastloodavasse piirikaitse malevkonda liikmeid

03.10.2023
Registreerimise tähtaeg 17. oktoober!
Kuula ka videoüleskutset - https://www.youtube.com/watch?v=HixSFuO4QBk

Kirde maakaitseringkond on loomas uut eksterritoriaalselt ehk maakaitseringkonna põhist struktuuriüksust, milleks on Kaitseliidu piirikaitse malevkond. Uue malevkonna eesmärgiks on toetada Eesti piiri kaitset nii kriisiolukorras, kui ka vajadusel muul ajal, valmistades inimesi ette erinevateks piirikaitse ülesanneteks. Oluline on siinjuures ladus koostöö erinevate ametkondadega, eeskätt Politsei- ja Piirivalveametiga.

"Seni, kuni meie idanaaber Venemaa ja tema koostööpartner Valgevene jätkavad agressiivset tegevust, sealhulgas Balti maade piiri äärsetel aladel, tuleb olla valmis iga ajahetk reageerima, et kaitsta oma maa ja riigi piiri esimesest mullakamarast,“ ütles ringkonna ülem ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Meil on häid näiteid tuua viimastel aastatel koostöös erinevate ametkondadega piiri kaitse ülesannete täitmise osas nii Covid-19 kriisi ajal turvalisuse tagamisel omas vastutusalas, aga ka spetsiifilisemate ülesannete täitmisel õppuste Okas 21, Wisent 22, Kilp 22 raames. Samuti andis olulise tõuke ja teadmise edaspidiseks kui saime eelmisel aastal läbi harjutada koos seitsme organisatsiooniga ehk hädaolukorra lahendamise plaani.“

Eesti piirvalve rajaja ja kaitseliitlane, kindralmajor Ants Kurvits, on öelnud, et tuleb seista valvsalt piiril - sest kui kaovad piirid, kaob maa, kaob riik, kaob rahva vabadus. Selline ülesanne saab olema ka uuel loodaval malevkonnal, aidates igakülgselt teisi Eesti ametkondi. „Seepärast, kutsume ülesse endisi piirikaitsjaid ja kõiki teisi huvilisi, kes soovivad õla alla panna uue üksuse loomisel, malevkonnaga liituma. Koos Sinuga, on meie riigi kaitse piiril tugevam,“ ütles kolonelleitnant Ainsalu.

Asutamiskoosolek toimub oktoobrikuus 2023. Info ja registreerimine telefonil +372 717 9557, kadriina.kruutskaitseliit.ee