Teksti suurus:
A A A

“Kaarnad hoos” ehk Viru maleva maakaitsekompanii mitmekesine veebruarikuu

05.03.2024
Viru maleva maakaitsekompanii veebruarikuu ja märtsi algus oli väga töine ja mitmekesine. Veebruarikuu alguses toimus Tapa malevkonna auhinnavõistlus püstolilaskmises, kus “kaarnad” osalesid mitme võistkonnaga, samuti osalesid kompanii liikmed Kaitseliidu meistrivõistlustel suusatamises Viru maleva võistkonnas, Spike SR koolitusel ja meditsiinisarja koolituspäeval “Viru veri”. Veebruarikuu teisel poolel olid fookuses erinevate erialade väljaõppepäevad ja Eesti Vabariigi 106. sünniaastapäeva tähistamine.

“Koos teiste Kirde maakaitseringkonna üksustega, osalesid meie võitlejad 17.-18. veebruaril simulatsiooniõppusel Terva Ora 24, samal nädalavahetusel toimusid tegevused ka mujal,” ütles kompanii ülem veebel Erik Abroi. “Kui Rutja õppeväljakul toimus laskeharjutus, siis Tapa kaitseväelinnakus tulejuhtide koolitus ja Tapa malevkonna majas meditsiiniõpe. 24. veebruaril, olime koos teiste Viru maleva kaitseliitlastega erinevates omavalitsustes lippe heiskamas ja pärgi asetamas, vaatasime dokumentaalfilmi “Pitka legend” ja kohtusime Eesti endise metsavenna Ruuben Lamburiga.”

Nendest väljaõppenädalavahetustest võttis osa ka Viru maleva miinipildujarühma liikmed, kes alustasid 17.-18. veebruaril tulejuhtide kursuse teoreetilise osaga.
”Osalejaid oli erinevatest ringkondadest, aga põhiliselt siiski Kirde maakaitseringkonna liikmed,” ütles Viru maleva miinipildujarühma rühmaülem vanemseersant Ergo Rebane. Tapal toimunud tulejuhtidele suunatud õppuse eesmärk oli anda täiendkoolitust Kaitseliidu rühmade ja jagude koosseisus olevatele tulejuhidele ja lisaks ka arvestajatele.

Esimene päev kujunes miinipilduritele suuresti klassiruumis teoreetiliseks õppepäevaks, kus tuletati meelde ja õpiti uusi meetodeid, kuidas maastikul kaardi ning erinevate mõõtevahenditega kauguseid ja suundi paika panna. Teisel päeval tehti praktilisi harjutusi maastikul. Tulejuhtide kursus jätkus peale Eesti Vabariigi 106. sünniaastapäeva pidustusi juba järgmisel nädalavahetusel.

“2. märtsil toimus miinipilduritel koos Viru maleva maakaitsekompaniiga harjutus maastikul, kus meie ülesanne oli vastavalt jao või rühma tuletellimusele õigeagselt reageerida. Me oleme miinipildurite ja tulejuhtide teadmisi arendanud koostöös Viru maleva lahingkompanii miinipildujarühmaga kogu aasta vältel, millest praegune intensiivkursus lõppes lahingu imiteerimisega maastikul. Kõik maakaitsekompanii üksused ja kompanii miinipildujarühma liikmed said oma ülesandega hästi hakkama,” ütles vanemseersant Rebane.