Teksti suurus:
A A A

In memoriam Urmas Lindma (19.06.1966-21.02.2024)

22.02.2024
Eile lahkus meie hulgast peale rasket haigust Viru maleva kaitseliitlane Urmas Lindma.
„Urmas oli väga hea võitluskaaslane ja kolleeg. Toetas kompanii arengut ja aitas edukalt värvata üksusesse uusi inimesi. Rühmaülemana oli ta heaks eeskujuks, oskas võitlejaid motiveerida, juhendas ja õpetas neid ning raskel hetkel leidis alati hea sõna, mille abil motivatsiooni üleval hoida,“ ütles Viru maleva maakaitsekompanii ülem veebel Erik Abroi.

„Mul õnnestus olla Urmasega ühes rühmas 11 toredat aastat, seda nii lahingkompanii ridades kui ka maakaitsekompaniis, kuhu siirdusime üheskoos kompanii loomisel, tema kui rühmaülemana ja mina jaoülemana. Urmas oli mees, kes ei kartnud avaldada arvamust ja jääda kindlaks oma põhimõtetele. Ta seisis alati oma meeste eest, tagas neile alati parima võimalikust. On olnud Au panustada Eesti riigi kaitsevõime arendamisse koos Urmasega!“, ütles Ahti Valdmets.

Urmas oli aktiivne osaleja Kaitseliidu õppustel ja erinevatel väljaõppeüritustel, samuti aitas korraldada isamaalisi üritusi oma kodukohas ja maleva territooriumil. Värbas hulgaliselt uusi liikmeid peale maakaitsekompanii ka Tapa malevkonda. Urmas oli alati sõbralik ja optimistliku ellusuhtumisega, huvitus oma rühmaliikmete käekäigu eest ka eraviisiliselt, oskas märgata ja teiste ergutamiseks ka ettepanekuid teha.

„Urmas oli minu Kaitseliidu teekonna alguses Tapa malevkonna pealikuks. Ta oli esimene, kes helistas ja uuris, millise üksusega ma liituda kavatsen. Aastate jooksul, kui kohtusime õppustel ja suhtlesime tihedamini, sai temast minu kaasvõitleja nii malevkonnas kui kompaniis. Urmas oli alati valmis arutlema malevkonna ja kompanii teemadel, otsides parimaid lahendusi meie ühiste eesmärkide saavutamiseks. Tema lootus naasta rivisse ja jätkata koos meiega tööd ühise eesmärgi nimel oli südantsoojendav. Tapa malevkonna liikmed mäletavad Urmast kui energilist ja positiivset inimest kelle kutsel liitus aastate jooksul Kaitseliiduga palju uusi liikmeid. Tema mälestus elab edasi meie tegevustes ja tema vaim jätkab meiega koos võitlemist,“ ütles Tapa malevkonna pealik Aare Palmsalu.

Tunnustused Kaiseliidus: Kaitseliidu teenetemedali II ja III klass, Viru maleva teenetemärk, lisaks veel aastate jooksul saadud Kaitseliidu ülema ja malevapealiku tänukirjad ning hinnalised meened. Urmas oli Viru maleva maakaitsekompanii 2. rühma rühmaülem, Viru maleva Tapa malevkonna liige alates 2010 aastast, Tapa malevkonna pealik september 2015 – veebruar 2017.

Sügav kaastunne Urmase perele, lähedastele, sõpradele ja võitluskaaslastele!