Teksti suurus:
A A A

Liikmele

Riigi Teataja inglise keeles https://www.riigiteataja.ee/en/
Relvastusega seotud seadusaktid, toimingud, blanketid

1. Relvastusega soetud õigusaktid:
•            Relvaeksami materjalid Kaitseliidu kodulehel - https://www.kaitseliit.ee/et/relvaeksam
•            Relvaseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015018?leiaKehtiv
•            Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm - https://www.riigiteataja.ee/akt/119062015010
•            Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm - https://www.riigiteataja.ee/akt/116062015011
•            Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/127032015032
•            Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015006
•            Karistusseadustik - https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015009?leiaKehtiv

2. Relvastusega seotud toimingud ja blanketid
•            Tegevliikme relvastustoimingu taotlus (printimiseks) 
•            Tegevliikme relvastustoimingu taotlus (elektrooniliselt) 
•            Tegevliikme relvastustoimingu taotlus (NÄIDIS+juhised) 
•            Hävinenud või purunenud relvastuse ettekanne (printimiseks) 
•            Hävinenud või purunenud relvastuse ettekanne (elektrooniliselt) 
•            Lisa 2 Väljaõppe lahingumoona saate-ja mahakandmisleht 
•            Lisa 3 Lahingumoona väljastamise leht 
•            Lisa 16 Individuaalsete laskeharjutuste aruanne 
•            Relvakandja meelespea