Teksti suurus:
A A A

24. märts 2017 toimus Viru maleva esindajatekogu koosolek

27.03.2017
Rakveres, Pikk 15 staabis, toimus 24. märts 2017 algusega kell 19.00 Viru maleva esindajatekogu. Koosoleku juhatajaks valiti maleva pealik kol-ltn Marek Laanisto, protokollis pr Elis Tetto. Osavõtjad pildil.
Päevakorras oli maleva 2016. a tegevusaruanne ja juhatuse aruanne, Viru maleva 2016.a revisjonikomisjoni aruanne, Kodutütred Viru ringkonna 2016.a tegevusaruanne, Noored Kotkad Viru maleva 2016.a tegevusaruanne, Naiskodukaitse Viru rinkonna 2016 a tegevusaruanne, maleva juhatuse liikme valimine ja maleva revisjonikomisjoni liikmete valimine.
Aruandluse esitasid organistatsioonis määratud juhid ja pealikud. Aruandlus tekitas elavat arutelu ning üheskoos suunati mõtteid parima lahenduse leidmiseks.

Lisaks aruandlusele toimusid siis esindajatekogus valimised.
Maleva revisjonikomisjoni liikmed Kert Kirsimäe, Marko Moor ja Kaspar Kaldjärv esitasid avalduse revisjonikomisjoni tööst välja astumiseks ning asendusliikmel Alo Karus´el oli kolm aastat on täis saanud. Seega oli vaja valida vähemalt kolm uut liiget ning üks asendusliige.

Hääletamise tulemusena valiti Viru maleva revisjonikomisjoni liikmeteks Hillar Pärtelpoeg, Lauri Paluveer ja Kaius Leiten ning asendusliikmeks Mati Moks.
Koit Kulmar´i kolme aastane valitud liikmeks olemise aeg oli saanud täis ning tema asemele oli vaja valida uus liige. Viru maleva juhatuse liikmeks valiti tagasi Koit Kulmar.

Malevapealik soovib uutele valitud liikmetele häid ideid ja kaalukust töös.

Vanale revisjonikomisjonile annan välja malevapealiku tänukirjad Kert Kirsimäe´le, Marko Moor´le ja Kaspar Kaldjärv´le väga sisuka töö eest maleva revisjonikomisjonis.

Si vis pacem, para bellum
Kol-ltn Marek LAANISTO

Viru maleva pealik