Teksti suurus:
A A A

Viru maleva Tamsalu kompanii auhinnavõistlus

15.03.2016

Viru maleva Tamsalu kompanii  auhinnavõistlus 07.04. 2016  Tamsalu Spordihoone lasketiirus algusega kell   17.00.            
Viru maleva Tamsalu kompanii  auhinnavõistlus juhend

Eesmärk
Innustada kaitseliitlasi pidevalt täiendama oma laskeoskust. Valmistuda Kaitseliidu klassilaskmise märginormide täitmiseks. Parimate laskurite selgitamine. Tunnustada Tamsalu KOV laskespordi toetamise eest.

Osalejad
Osaleda võivad kõik Viru Maleva rühmade, staabi ja eriorganisatsioonide liikmeid.

Aeg ja koht
Võistlus toimub  07.04. 2016  Tamsalu Spordihoone lasketiirus algusega kell   17.00. Osalemisest teatada    31.03 2016 kella 12.00-ks Viru Maleva korrapidajale 7179649 või  viru.korrapidajakaitseliit.ee.

Võistluste programm
Harjutus sõjapüstolist 25 m distantsilt, üks (1) 5-lasuline prooviseeria, aega 5 minutit ja kaks (2) 5-lasulist võistlusseeriat, aega seeriale 5 minutit. Märkleht KV roheline nr 4 ringidega.
 2    Harjutus .22 cal spordipüssist (standard- või vabapüss) 50 m distantsilt,  piiramata arvu laskudega prooviseeria, aega 5 minutit ja üks (1) 10-lasuline võistlusseeria  lamades käelt  laskeasendis, aega 8 minutit,  tohib kasutada alusmatti,  püssirihma.
    
 Riietus – KL välivorm või erariided.  

Tulemuste arvestamine
Toimub individuaalarvestus  Küti- ja Laskurklassi laskurite vahel eraldi.
Toimub ka võistkondlik punktiarvestus. Võistkond on 3-liikmeline ja kõik lasevad mõlemat harjutust.  Võistkonna nimekiri tuleb üles anda eelülesandmisel ja enne võistluste algust võib teha vahetusi.

Autasustamine
Iga harjutuse võitjat autasustatakse diplomi ja meenega, II ja III koha saavutanuid diplomiga.
Võistkonna arvestuses esikolmikut autasustatakse diplomiga.

Muud küsimused
Võistluse viib läbi Viru Malev. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab zürii kohapeal. Relvad ja laskemoona kindlustab võistlejatele malev.
Võistleja  võib kasutada oma vaatlusseadmeid ja isiklikke juhendile vastavaid relvi.
 
Urmas Lindma 
Tapa malevkonna pealik
 Peakohtunik