Teksti suurus:
A A A

Viru maleva pealik

Marek LAANISTO, s. 27.03.1973, Viljandis
 
 
HARIDUS
1990 C.R.Jakobsoni nimeline Viljandi I Keskkool, ingl. keele kallakuga klass
1996 Eesti Riigikaitse Akadeemia, Sõjakool, piirivalve õppesuund (bakalauruse õpe)
1998 Pedagoogikaülikool, kehakultuuriosakond, riigikaitseõpetaja erialakursus
2011 Balti Kaitsekolledž 2010, Joint Command and General Staff Course (magistriõpe)
2012/14 Läti Sõjaväe Akadeemia, Euroopa julgeolek
 
TÄIENDÕPE
1994 - EKV, Lahingukool
1998 – sissiinstruktori kursus (Soome)
1998, 2004 – langevarjuhüpped, kursus (sh Taani)
2000 – üleelamisinstruktori kursus (Soome, Survival Kilta OÜ)
2001 – International Youth Pass (noorsootöö sertifikaat EU) (Itaalia)
2007 - KVÜÕA, NSOK (noorem-staabiohvitseri kursus)
 
TEENISTUSKÄIK
1991 – 1992 - ajateenistus Remniku Piirivalve Õppekeskuses (JÜ-RV-veltveebel)
1996-1997 - Narva-Jõesuu Piirivalveõppekeskus, RÜ, KÜ
1997-1998 – Pärnu Piirivalvepiirkond, staabiohvitser
1998-2004 – Ikla Piiripunkti ülem
2004 – 2005 – Piirivalveamet, piirikontrollijaoskond
2005 – 2009 – Kaitseliidu Pärnumaa malev, vaneminstruktor
2006 – ROK, välismissioon, Op ALTHEA, BiH
2009 – 2010 - KLPS väljaõppejaoskonna ülem
2010 – 2011 – KVÜÕA, TÕK, BDCol
2011 – 2012 – Kaitseliidu Pärnumaa malev, staabiülem
Alates 01.09.2012 – KL Viru maleva pealik ja alates 01.01.2013 Kirde maakaitseringkonna ülem
 
ÕPETAJA (alates 1999.a. kvalifikatsiooniga pedagoog)
1998-2012 Häädemeeste Keskkooli riigikaitseõpetaja
1999-2010 Häädemeeste valla huvikeskuse noored kotkad/skaudiringi juht
2009-2011 Häädemeeste Keskkooli ühiskonnaõpetuse õpetaja
2008-2012 Pärnu Ühisgümnaasiumi riigikaitseõpetaja
2011/2012 Pärnu Koidula gümnaasiumi riigikaitseõpetaja
 
AUASTMED:
1996 – nooremleitnant
2000 – leitnant
2004 – kapten
2009 – major
2012 – kolonelleitnant
 
TEENETEMÄRGID
Piirivalve rinnamärk „Mõõk ja Ilves” - 1996.a.
ERNA teeneterist – 2001 ja 2002.a.
Piirivalveohvitseri teenetemärk „Piirikotkas“ – 2002.a.
Kaitseväe mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“ – 2002.a.
KL teenetemedal III klass – 2005.a.
Päästeteenistuse hõberist – 2005.a.
„The European Security Defense Policy Service Medal“ - Op ALTHEA teeneterist - 2006.a.
Rahvusvahelistes rahuoperatsioonides osalenu medal – 2006.a.
Kaitseministeeriumi hõberinnamärk – 2006.a.
KV teenetemärk – 2007.a.
KL teenetemedal II klass – 2008.a.
Võidutule medal – 2010.a.
Lääne maleva teenetemärk – 2010.a.
Kaitseväe teeneterist – 2015.a.
Kaitseliidu Valgeristi III klass – 2012.a.
Soome reservohvitseride teenetemedal – 2012.a.
Noorte Kotkaste teeneteristi eriklass – 2014.a.
Naiskodukaitse Liiliaristi hõberist – 2014.a.
Kaitseliidu kooli teenetemärk – 2014.a.
 
TÄIENDAV INFO
Keeled: eesti, vene, inglise
Huvid: võrkpall, jahipidamine ja laskesport
 
PEREKONNASEIS
vabaabielus, 19.a. tütar ja 14.a. poeg
 
 
ELUKOHT:
Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa, 86002