Teksti suurus:
A A A

Viru maleva pealik

Nimi: Viktor Kalnitski
Sündinud: 1.veebruar 1975 Tallinnas
 
Haridus ja sõjaline kvalifikatsioon, täiendkoolitus
2008-2009 Soome Maakaitsekõrgkool, vanemstaabiohvitseride kursus
         2004 Soome Suurtükiväekool, rügemendiülema kursus  
         2004 Soome Suurtükiväekool, kaudtulelaskmiste läbiviimine      
1998-2002 Soome Maakaitsekõrgkool, suurtükivägi
         1998 Soome Reservohvitseride kool, jalavägi
         1995 KV Lahingukool, vanemallohvitseride kursus
         1994 KV Lahingukool, allohvitseride kursus
1990-1993 Kopli Ehituskool, Tallinn
1982-1990 Tallinna 26.keskkool
 
Teenistuskäik
2017 -             Kaitseliit, Viru malev; Malevapealik
2016 - 2017    Kaitseliit, Peastaap, Operatiiv- ja planeerimisosakond; Operatiivjaoskonna ülem 
2013 – 2016   NATO, Kirdekorpuse staap; Vanemstaabiohvitser
2007 - 2013    Kaitsevägi, Maaväe Staap; Suurtükiväeinspektor
2002 - 2007    Kaitsevägi, Suurtükiväegrupp; Patareiülem, staabiülem, grupiülem
1998 - 2002    Kaitsevägi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused; Välisõppur
1996 - 1998    Kaitsevägi, Üksik-vahipataljon; Rühmaülem
1995 - 1996    Kaitsevägi, Põhja Üksik-jalaväekompanii; Rühmavanem, rühmaülem
1994 - 1995    Kaitsevägi, Põhja Üksik-jalaväekompanii; Ajateenistus

Välismissioonid
2014 - 2015 ISAF (Afganistan), IJC ja ISAF HQ, vanemstaabiohvitser
2010 - 2011 ISAF (Afganistan), Kaitseväe kontingendiülem
2008 -          ISAF (Afganistan), Kaitseväe kontingendi tuletoetusohvitser
 
Auastmed
Kolonelleitnant         2015
Major    2010
Kapten                      2006
Leitnant      2003
Nooremleitnant 2002
Lipnik                        1999
Veebel                      1998
Nooremveebel          1995
Seersant                   1995
Nooremseersant       1994
Reamees                   1994
 
Perekond
Abielus, poeg