Teksti suurus:
A A A

Viru maleva meistrivõistlus ja rühmade karikavõistlused laskmises

16.05.2016
Võistlus toimub 29.05.2016.a. Rutja   lasketiirus. Mandaat 09.00, võistluse avamine kell 09.30.
 
VÕISTLUSE JUHEND

I  EESMÄRK
Innustada kaitseliitlasi pidevalt täiendama oma laskeoskusi ja täitma klassinorme.
Selgitada välja Viru Maleva aktiivseim ja parima lasketasemega rühm.
 
II  OSALEJAD
Kõik kaitseliitlased ja  eriorganisatsioonide liikmed, kes  soovivad osaleda meistrivõistlusel ja esindada oma RA rühma maleva  karikavõistlustel .
 
III AEG JA KOHT
Võistlus toimub 29.05.2016.a. Rutja   lasketiirus.
Mandaati  esitada osalejad vastaval ülesandmise lehe blanketil.
Mandaat 09.00, võistluse avamine 09.30
 
IV  PROGRAMM
1   Harjutus P.3  5 proovilasku +10 lasku teenistuspüstolist USP  25 m distantsil sportlikku ringidega märklehte. ( väljaspool arvestust võib klassinormi täita ka teiste 9,0 relvadega  ja oma laskemoonaga)
2   Harjutus A.3- A.4   5 proovilasku + 3 x 10 lasku 100 m  AK-4, M-14 ( lamades seeria loetakse A.3 tulemuseks)
3   Harjutus A.12  5 + 10 lasku lamades käelt 300 m  AK-4, M-14  
 
V  TULEMUSTE ARVESTAMINE
1   Individuaaltulemuste paremusjärjestus on eraldi küttide ja laskurite ning klassita osalejate seas.
3   Karikavõistluse rühma arvestusse lähevad 3 parimat tulemust harjutustes  P.3, A.4, A.12   ning 5 parimat tulemust harjutusest A.3.  
 
IV  AUTASUSTAMINE
1   Absoluutselt parima tulemuse saavutanu on „Maleva meister 2016“ igas harjutuses. Harjutuste võitjaid autasustatakse medalitega.
2   Harjutustes suurima silmade summa kogunud rühma autasustatakse  nimetusega „Viru Maleva 2016.a. karikavõitja ” ja karikaga, kandes võitja nime maleva Rändkarikale.  Teist ja kolmandat kohta autasustatakse karikaga. 
  
V  EELREGISTREERIMINE 
 Rühmapealikutel teatada nimeliselt osalemisest  ülesandmislehel ( kohustusliku võistleja klassi näitamisega)   25. mai 2016 kella 15.00 –ks.
Relvade vajadusest teavitada maleva korrapidajat 25. mai kella 15.00-iks.
Maleva korrapidaja – 7179649, 5129578,  e-mail  viru.korrapidajakaitseliit.ee

Täiendav info kpt Meelis Kütt -  58556972  e-mail  meelis.kyttkaitseliit.ee
Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse zürii kohapeal.

VIRU MALEVA  MV 2016    Ülesandmine 
Rühm    ……………………………………….
Harjutus, nimi ja klass täita loetavalt iga osaletava harjutuse kohta eraldi grupis. 
         
Jrk Harjutus Auaste Ees-ja perenimi omab klassi Tulemus Klass Koht Võistkonnale Märkused
1P3 USP                  
                   
                   
A.3-A.4 3x10                  
                   
                   
A.12 300m                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Kinnitan ülesandmise: rühmapealik / esindaja: