Teksti suurus:
A A A

Viru maleva 99. aastapäeval toimus pealiku vahetus

13.11.2017
10. novembri õhtul tähistati Rakvere kutuurikeskuses aktusega Kaitseliidu Viru maleva 99. aastapäeva ja Naiskodukaitse Viru ringkonna taastamise 20. aastapäeva. Samas lahkus malevapealiku ametikohalt kolonelleitnant Marek Laanisto ja temalt võttis lipu üle kolonelleitnant Viktor Kalnitski. Foto: Ellu Mumm
 
Pärast Üllar Saaremäe poolt esitatud kaunist isamaalist luuletust ja malevapealiku abi leitnant Rain Seppingu ülevaadet Viru maleva tänasest päevast ning tulevikuplaanidest, tänati ja tunnustati tublimaid naiskodukaitsjaid ja kaitseliitlasi.
Naiskodukaitse Viru ringkonna esinaine Inna Läll ütles oma sõnavõtus, et poleks organisatsiooni, kui poleks inimesi, kes on nõus panustama oma vaba aega vabatahtlikule tegevusele, õppima ja õpetama, organiseerima ning tegutsema. Riik saab toetada ja luua võimalused, aga inimene ise valmistub, õpib, teeb plaane ja vajadusel ka tegutseb.
Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili rõhutas oma kõnes enne maleva üleandmise tseremooniat, et Marek Laanisto juhtis lisaks Viru malevale ka Kirde maakaitse ringkonda väga rahulikult, targalt ja kindlalt. „Marek Laanisto kogemused Kaitseliidus tagasid kindluse ja arengu. Aga Viktor Kalnitski rahvusvaheline kogemus tagab malevale samuti kindluse ja arengu,“ rõhutas Kiili oma sõnavõtus.
Pärast kol-ltn Laanisto ametist vabastamist ja kol-ltn Kalnitski ametisse nimetamist ning maleva üleandmise tseremooniat sai sõna endine malevapealik. Laanisto meenutas, et Viru malevas tööd alustades oli majas nii vähe inimesi, et koosolekute pidamiseks mahuti väikese laua taha, nüüd aga jääb ka suurest saalist väheks. Areng nii malevasiseselt kui ka Kirde maakaitseringkonna loomisel on olnud nende aastate jooksul tohutult suur. Maakaitse ringkonna loominegi algas ju Laanisto ametisse asumisega.
Tänusõnu lahkuvale malevapealikule tulid ütlema nii Viru malevlased, teised malevad kui ka koostööpartnerid jõustruktuuridest ja omavalitsustest. Lisaks tänukirjadele ja põnevatele kingitustele andis PPA Ida prefektuuri juht Tarvo Kruup kol-ltn Marek Laanistole üle PPA teenetemärgi.
Aktust ilmestasid muusikakooli lapsed ja Kaitseväe ajateenijate ansambel.
Kol-ltn Marek Laanisto jätkab teenistust Kaitseväe Toetuse Väejuhatuses.

Tekst: Seidi Lamus-Tšistotin