Teksti suurus:
A A A

Viru maleva auhinnavõistlus "Kuldne kuul"

08.09.2017
17.09.2017 .a. algusega kell 09.00  Rutja  lasketiirus.
 

JUHEND
 
 
EESMÄRK
Kaitseliitlaste  laskeoskuste ja meisterlikkuse arendamine.
Koostöö arendamine  kaitseliidu üksuste vahel.
Parimate laskurite ja võistkondade selgitamine.
 
OSALEJAD
Osalema kutsutakse Viru maleva rühmade, staabi ,  Lääne- Virumaa  politsei-ja piirivalve  võistkondi, mis koosnevad kahest (2) laskurist . Allüksusest võib olla 2 võistkonda. Ülesandmine läbi rühmaülema.
 
AEG JA KOHT
17.09.2017 .a. algus 09.00  Rutja  lasketiirus.
Osalemisest teatada hiljemalt 13.09.2017.a.    Peeter Pops tel. 5130794,  e-mail   popsphot.ee
 
VÕISTLUSE PROGRAMM
 
Lastakse igast eri relvast viis(5) lasku. Täpne relvade arv ja liik selgub kohapeal.               
 
TULEMUSTE ARVESTAMINE
 
Kõigis harjutustes roheline märkleht täiskuju.
Tulemuseks mõõdetakse kahe kaugeima lasu tsentrite vahe millimeetrites, pingerida tekib põhimõttel: kõik tabamused, üks vähem, kaks vähem jne.
 
AUTASUSTAMINE
Kõigi harjutuste saavutatud kohapunktide väikseima kogusummaga individuaalset võitjat autasustatakse diplomi ja meenega , II ja III koha saavutanuid diplomitega.
  Võitjat lahingpaari autasustatakse diplomi ja rändauhinnaga „Kuldne kuul”, II ja III koha saavutanuid diplomitega.
 
MUUD KÜSIMUSED
Võistluse viib läbi Viru malev, võistlusel vajalik laskemoon ja relvad tagab malev.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab ˛zürii kohapeal.
Relvad on maleva poolt ja kõigile ühed vastaval tulejoonel.
 
 
Koostas:  Peeter Pops