Teksti suurus:
A A A

Sõidukulude kompensatsioonide maksmisest tegevliikmele

16.02.2015
Kaitseliidu keskjuhatuse otsusega on kehtestatud, et Kaitseliidu tegevliikmele makstakse  sõjalises väljaõppes osalemisel isikliku sõiduauto kompensatsiooni sõitmisel sõjalise väljaõppe toimumise kohta ja tagasi.
 
Kompenseerimise määraks on 0,22 eurot iga läbitud kilomeetri kohta kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus.
Kulude kompenseerimiseks esitab tegevliige „Sõidukulude hüvitamise avalduse“ või maleva töötaja/väljaõpet läbi viiv isik „Sõidukulude hüvitamise koondvormi“
Mittesõjalises väljaõppes osalemise puhul kompenseeritakse tehtud sõidukulud tegelike kulude alusel. Kulude kompenseerimiseks tuleb esitada „Majanduskulude aruanne“, millele tuleb kindlasti lisada kütuse tšekk. Maksimaalselt hüvitatakse 10 l /100km.