Teksti suurus:
A A A

Saage tuttavaks! Viru maleva pealik Viktor Kalnitski

14.11.2017
12. novembrist alustas Viru maleva pealikuna tööd kolonelleitnant Viktror Kalnitski, kelle viimane ametikoht oli Kaitseliidu peastaabi operatiiv- ja planeerimisosakonna ülem.
Foto: Ellu Mumm
 
Virumaale ei tule kol-ltn Kalnitski esimest korda, vaid on oma teenistuse jooksul 2002.-2007. aastal olnud Tapal Suurtükiväepataljonis patarei-, staabi- ja pataljoniülem. Seepärast oli Kalnitski sõnul Viru maleva pealiku koha pakkumine talle väga teretulnud. Kuigi pere jääb Tallinna, meenutab ka Rakvere haiglas töötanud abikaasa Lääne-Virumaad vaid hea sõnaga.
Karjäär
Sõjalise hariduse on kol-ltn Kalnitski omandanud Kaitseväe Lahingukoolis, Soome Reservohvitseridekoolis ja Soome Maakaitsekõrgkoolis. Sõjalise haridusele lisaks omandas ta Soome Maakaitsekõrgkoolis magistrikraadi. Enne eelpool nimetatud Suurtükiväepataljoni suundumist teenis kol-ltn Kalnitski Põhja Üksik-jalaväekompaniis erinevatel ametikohtadel, rühmaülemana Üksik-vahipataljonis,  suurtükiväeinspektorina Maaväe Staabis ja staabiohvitserina NATO Kirdekorpuses Poolas.
Kol-ltn Kalnitski on kolmel rotatsioonil teeninud välismissioonil Afganistanis, sh Eesti kontingendi ülemana 2010-2011. Viimases, 2014.-2015 osales ta seoses välisteenistusega Poolas NATO kontingendi koosseisus rahvusvahelises väejuhatuse ühendstaabis ning hiljem ka ISAF-i missiooni peastaabis.
Pärast Poolas asuvast NATO kirdekorpusest naasmist suunati kol-ltn Kalnitski tema enda nõusolekul Kaitseliidu peastaapi, kus ta on saanud organisatsioonist parema ettekujutuse, kuna varasem teenistus oli seostud vaid kaitseväega.
Viru malev
Kuigi info vahetus ametist lahkunud kol-ltn Marek Laanistoga on käinud tihedalt juba viimased kuu aega, leiab vastne maleva pealik, et õppida on veel küll ja küll, sest senine kokkupuude Kaitseliiduga on olnud peastaabi tasandil ja reaalne töö malevas alles algab.
„Kaitseliit on läinud üle maakaitseringkondade juhtimissüsteemile. Kuna Viru malev on juhtmalev, mille pealik on ühtlasi ka maakaitseringkonna ülem, siis on selle juhtimismudeli käivitamine üks väljakutsetest,“ selgitab kol-ltn Kalnitski, milline töö teda malevas ees ootab.
Lisaks tuleb analüüsida ja vaadata, kuidas äsjatoimunud haldusreformi käigus muutunud omavalitsuste piirid hakkavad mõjutama malevasisest tööd. Suurt rõhku aga pöörata ka liikmeskonna kasvatamisele – Viru malevas on pea tuhat liiget, kuid potentsiaali kindlasti veel on.
„Hetkel väga aktuaalne küberkaitse teema jõuab kindlasti ka Viru malevasse, aga kõigepealt tuleb leida inimesed ja siis saame moodustada üksuse,“ rääkis pealik tulevikuplaanidest.
Lipu üleandmisetseremoonial lausus ka kindralmajor Meelis Kiili, et Viru malev on saanud pealiku, kel on väga palju väliskogemusi, mis tagavad malevale stabiilsuse ja arengu.