Teksti suurus:
A A A

Põhja Prefektuuri XIX sõjalis-sportlik võistlus ”TALVEOTS

02.02.2015
Põhja Prefektuuri XIX sõjalis-sportliku võistluse ”TALVEOTS – 2015”JUHEND
1.Eesmärk
  • parimate selgitamine kombineeritudlaskealases/üldfüüsilises ettevalmistuses;
  • jõustruktuuride vaheliste sidemete tugevdamine.
 
2.Osalejad
Võistlus on individuaalne.
 
3.Võistluseks registreerimine ja ajakava
Võistlejate registreerimine toimub Männiku lasketiirus 20. märtsil 2015 kell 08.30-09.45.
Võistluse avamine:     10.00.            
Võistluse algus:           10.30.
Orienteeruv võistluse lõpetamine kell 14.00.
 
Korraldajate töö kergendamiseks palume võimalusel 13.03.2015 kella 09.00-ks teha eelülesandmine aadressil marek.lutspolitsei.ee. Võistkondade esindajatel palume võistluspaigas võistlejate ülesandmisel anda vormikohaselt täidetud registreerimislehed sekretariaati või täita need kohapeal. Registreerimislehed täita iga ala eraldi. 
                       
4.Võistlusalad
 
  1. Militaarkross lahingupaaridele (jooks, 900m-laskmine, automaat-jooks, 2,65km-laskmine, püstol-jooks, 2,65km:
Võisteldakse paarides, meestele jooksudistants kokku ~6,2 km ja naistele ~3,55 km.
Peale starti läbivad kõik võistlejad 900m ringi, jõudes ringi lõpus automaaditiiru juurde  laseb lahingpaar ühte IPSC classic  märklehte, kokku 20 lasku (kumbki lahingpaariline laseb 10 lasku, laskeasend lamades,  vaatlustorusid kasutada ei tohi)
Järgneval etapil jooksevad mehed 2 x 2,65 km ning naised 1x 2,65 km.
Järgneb 2,65 km ring, peale mille läbimise püstolitiiru juurde jõudes laseb kumbki lahingpaariline 9 millimeetrisest teenistuspüstolist distantsilt 25 m ühte märklehte 6 lasku. Püstolitiiru sisenetakse suure raudvärava kaudu. Kui tulejoone kohtunik on veendunud relva ohutuses, siis jätkatakse jooksmist (meestele). Meestel tuleb joosta veel 1 ring 2,65 km, naistel 900m.
Laskmistulemused saab teada pärast jooksmise lõppu, kui lõpuajale liidetakse lahingpaari laskmistulemus ehk  lõplik võitja selgub jooksuaja ning laskmise (võimalike) „trahvisekundite“ summeerimisel.
 
Varustus: Lahingpaarid on välivormis, peakatetega, saabastega, teenistuses kasutatavate automaatrelvadega (Galil AR; Galil SAR; AK-47; AK-4 või AK-74), salvekott laetud salvega ja 9 millimeetrise teenistuspüstoliga vööl salves kummalegi lahingpaarilisele. Püstoli ja automaadilaskmiseks peavad olema kaasas ka kõrvaklapid (võivad ka kõrvatropid) ja püstolilaskmiseks prillid. Lastakse ilma konstruktsiooniliste muudatusteta ning optiliste sihikuteta automaatrelvadest distantsilt 100 meetrit.
 
  1. Laskeharjutus “Ühe lasu võistlus püstolist Makarov” Põhja Prefektuuri prefekti eriauhinnale.
Lastakse ühe käega 25 meetri kaugusel olevasse ringmärklehte nr 4 üks lask.
Eriauhinna saajaks osutub kõige täpsema tabamuse sooritanud võistleja.
Laskeharjutuse sooritavad kõik võistlejad ühest ja samast ilma konstruktsiooniliste muudatusteta püstolist “Makarov”, mis asub laskja ees oleval laskealusel. Aega laskeharjutusele peale laskmise läbiviijalt käskluse “Tuld” saamist on 10 sekundit.
 
  1. Tulemuste arvestamine
Krossis on nii meestele kui naistele arvestus kahes vanuseklassis.
Paremusjärjestus peetakse eraldi, naiste ja meeste lahingpaaridele, vanuseklassides kuni 40 aastat ning 41 aastat ja vanemad.
Kui militaarkrossis on ühe lahingpaarilise vanus kuni 40 ja teine lahingpaariline on 41 aastat või vanem, siis lahingpaari arvestatakse vanemasse vanuseklassi kui võistkonna koguvanus on kokku vähemalt 82 aastat. Vanuse arvestamisel lähtutakse võistlejate sünniaastast.
Laskeharjutuses Põhja Prefektuuri prefekti eriauhinnale vanuseklassides ning meeste ja naiste arvestuses eraldi arvestust ei peeta.
 
  1. Võistluse korralduse selgitus ja „trahvisekundid“
Võistlus hakkab pihta jooksuga, starditakse ühiselt.
Automaadist ja teenistuspüstolist laskmises annab tabamus A– 0 sekundit., C- 10 sek., D- 20 sek., möödalask –30 sek.
Üks lahingpaariline ei või krossirajal kanda teise lahingpaarilise relva.
Finiši ületab lahingpaar koos.
Lahingpaariliste kaugus teineteisest krossirajal ei või ületada 10 meetrit.
Korraga võistlema pääseb 15 lahingpaari, arvestatakse eelregistreerunuid. Kui tuleb üle 15 lahingpaari, siis nende võistlus algab peale viimase lahingpaari finišisse jõudmist, s.t. umbes 1h hiljem (stardiaeg teatatakse jooksvalt).
 
Relvi ja laskemoona võistluse korraldajad ei taga. V.a laskemoon „Ühe lasu võistlus püstolist Makarov” Põhja Prefektuuri prefekti eriauhinnale.
 
Võistlusalade läbiviimise üksikasjalised selgitused on võistluspaigal nähtaval.
Automaaditiirus panevad võistlejad ise märklehed üles (neid abistavad kaevikukohtunikud) ja ära toovad võistluse korraldustoimkonda kuuluvad inimesed. Rajal juhtunud õnnetusest viivitamatult teavitada korraldustoimkonda, tervisliku seisundi eest vastutab iga võistleja ise.
 
Protestid esitatakse peakohtunikule vahetult peale jooksmise lõppemist, kuid mitte hiljem, kui üks tund peale juhtumit. Kohe peale võistluse lõppemist on võimalik võistkondade esindajatel tutvuda laskmistulemustega. Peakohtunikul on õigus ohutusnõuete rikkujaid võistluselt kõrvaldada.
 
Autasustamine toimub peale võistluse lõppemist kohapeal. Võistkondade ja võistlejate esindajatele väljastatakse soovi korral võistluste protokollid elektronpostiga võistluspäevale järgnevaks tööpäevaks.
 
Kaasaelajad (k.a. lapsed)on võistlusele oodatud.
 
Marek Luts
piirivalvekomissar
võistluste “Talveots 2015” peakorraldaja
 
Täiendav informatsioon telefonil 55609551 või email. marek.lutspolitsei.ee.