Teksti suurus:
A A A

Noorkotkaste Viru Maleva pealikuks valiti Kert Kirsimäe

02.03.2015
Noorte Kotkaste Viru Maleva pealikekogu valis 12. veebruaril Kert Kirsimäe NK Viru Maleva pealikuks.
Nooremseersant Kert Kirsimäe on  kaitseliitlane Rakvere 1. rühmas aastast 2002.  Aktiivse väljaõppelise  tegevuse kõrvalt on Kert leidnud aega olla Viru Maleva juhatuse liige ning on hetkel maleva revisjonikomisjoni liige. Tema panust on tunnustatud Viru Maleva pealiku ja KL ülema tänukirjadega ning Viru Maleva Teenetemärgiga 2007 aastal. Talle on omistatud KL Teenetemedali 3. klass ja 2012 aastal 2. klassi medal.
Eraelus on Kert Kirsimäe eraettevõtja kodumaakonnas. Noorte tegevuse toetamine on olnud pidevalt Kert Kirsimäe huviorbiidis nagu näiteks noorkotkastele laagrivormide soetamise toetamine maleva juhatuses. 
Noorte Kotkaste Viru Maleva pealikekogu valis 12. veebruaril Kert Kirsimäe NK Viru Maleva pealikuks. Selle valiku on kinnitanud Viru Maleva pealik kolonelleitnant Marek Laanisto ning NK peavanem Silver Tamm.  Kert Kirsimäe on kümnes NK Viru Maleva pealik, vahetades välja tagasi astunud Vladimir Kosmanenko.  Juhatuse liikmetena toetavad pealikut vabatahtlikud noortejuhid Urve Rosenberg,   Aare Veedla, Aleksei Osokim ja  Kalmer Soomer.    
 
Hannes Reinomägi
Viru Maleva teavituspealik