Teksti suurus:
A A A

Naiskodukaitse

Naiskodukaitse liikmeks astumiseks esitage järgnevad dokumendid:
 
1. sooviavaldus http://www.naiskodukaitse.ee/sisu/304_1256_59_Sooviavaldus_doc.docx koos kahe soovitaja allkirjaga

Sooviavaldus on saadaval ka KL Viru Maleva staabis, Pikk 15, Rakvere. Soovitajateks saab olla NKK või KL liige, kes on olnud liige üle ühe aasta, vähemalt 1 soovitaja peab olema NKK liige. Soovitajate puudumine ei ole avalduse esitamisel takistuseks – tavaliselt leitaksegi soovitajad liikmekandidaadiks olemise aja jooksul.
 
2. perearsti tõend oma tervisliku seisundi kohta  http://www.kaitseliit.ee/files/kaitseliit/img/files/perearstitoend.pdf ;
 
4. fotod (2 tk suurusega 3x4 cm ja 1 digitaalne foto)
 
Avaldus koos nõutavate lisadokumentidega toimeta Naiskodukaitse instruktorile või selle jaoskonna juhatusele, mille liikmeks soovid astuda. Liikmeks vastuvõtmine otsustatakse kolme kuu jooksul avalduse esitamisest arvates.

 
Kuidas talitada?
  • võtke ühendust kontaktisikuga kas e-maili võt telefoni teel ja leppige kokku kohtumine
  • kohtumisel saate liitumiseks vajalikud dokumendid, saate abi jaoskonna valikul ning täpsemat teavet
  • valige endale jaoskond, millesse soovite astuda
  • kontakteeruge valitud jaoskonna esinaisega
  • soovi korral lisatakse Teid meililisti, kuhu tulevad erinevad teated üritustest ja muu organisatsiooni tegevust puudutav info
  • jaoskonna esinaine annab Teile nõu üritustest osavõtmisel
  • soovitajate puudumisest informeeri oma jaoskonna esinaist. Tema on just see isik, kes on sind mõningase tundmaõppimise järel vajadusel valmis soovitama ja jaoskonna juhatuse ülesanne on leida teile liikmed, kes on teid mõningase tutvuse järel valmis soovitama
  • otsuse liikmeks vastuvõtmiseks teeb jaoskonna juhatus, kui on esitatud kõik vajalikud dokumendid vähemalt kolme kuu jooksul sooviavalduse esitamisest
Naiskodukaitsesse astumiseks pead olema vähemalt 17- aastane naissoost Eesti kodanik.