Teksti suurus:
A A A

Maleva liikmetel võimalus ühineda Eesti Punase Risti Seltiga

08.12.2014
Eesti Punase Risti Selts moodustab Lääne-Virumaale kohalikku Seltsi, et ka meie maakonnas oleks võimalik elanikkonna erinevate sihtgruppide  hulgas läbi viia esmaabikoolitusi, üritusi, abiprogramme,erinevat ennetustegevust jne.Ootame Seltsi tegevusega ühinema aktiivseid vabatahtlikke ja ka lihtsalt toetajaliikmeid
  • Kui Sinu jaoks on olulised inimlikkus, võrdsus ja vabatahtlikkus,
  • Soovid avaldada toetust ühiskonna riskigruppide olukorra parandamiseks.
  • Sulle on oluline täiskasvanute, eakate, laste ja noorte esmaabialase teadlikkuse ja sallivuse tõstmine
SIIS OOTAME SIND ÜHINEMA LÄÄNE-VIRUMAA PUNASE RISTI SELTSIGA

Seltsi töö põhineb vabatahtlikkusel ja vabatahtlike tegevuse arendamisel. Liikmelisus ei kohusta Sind millekski. Liikmeks astumine näitab, et toetad Punase Risti tegevust – hoolid kaaskodanikest ja aitad toetada neid, kes abi vajavad. Soovi korral võid osaleda otsese või kaudse abiga ka meie igapäevategevuses.
Liikmeks astumiseks tuleb tasuda liikmemaks:
Punase Risti liikmemaks on 1.- euro aastas.
 Iga liige saab ka liikmepileti ning soovi korral lisatakse liige meililisti, mille kaudu edastatakse seltsi tegevust kajastatavat infot.

Liikmemaksudest ja annetustest kogutud raha kasutab Punane Rist preventiivses töös ning inimeste aitamisel.
Lisainfo tel 53 473272 või kersti.gtgmail.com