Teksti suurus:
A A A

Lahtiste uste päev Kaitseliidu ja Viru Maleva 95. aastapäeval.

Kestvus: 12.11.2013 - 06.01.2014
Viru Malev tähistas Kaitseliidu ja Viru Maleva 95. aastapäeva tulevaste riigikaitseõpetuses osalejatega.
Väljakuulutatud lahtiste uste päev malevas tõi külla Rakvere Reaalgümnaasiumi 11 klassi noored, kes õppeaasta teisel poolel alustavad riigikaitseõpetuse tundidega. Kohtumise avas maleva pealik kolonelleitnant Marek Laanisto. Ta tuletas noortele meelde Kaitseliidu saamislugu ning tutvustas Viru Maleva ees seisvate ülesannete tähtsust ja maleva võimalusi nende edukaks täitmiseks.
Järgnes põhjalik Kaitseliidu ja Viru Maleva ülesehituse ja tegevuse tutvustus ning arutlus vabatahtlike rollist riigikaitse ülesehituses, mille esitas Erik Sild. Üle tunni kestnud kohtumise jutuosa lõpetasid Aive Ott Kodutütarde tegevusi tutvustava lühifilmi näitamisega, Noorte Kotkaste malevapealiku Tarmo Matti ülevaatega poiste tegemistest ning Inna Lälli info Naiskodukaitse Viru Ringkonna osast maleva üldises tegevuses.
Järgnes erinevates maleva staabi ruumides noortele ülevaade kaitseliitlaste individuaal varustusest ja sõduri rakmetest, erinevatest relvadest alates püstolitest ning lõpetades miinipildujaga. Hoovis olid tutvustuseks jaosuuruse üksuse transpordiks ette nähtud autod. Kohtumine lõppes maleva saalis, kus igale osalejale jäi mälestuseks infovoldik ja pastapliiats Kaitseliidu kodulehe aadressiga ning meie igapäevaturvalisuse lahutamatu osa –helkur.
Üritusel osalenud neidude arvates oli kohtumine õpetlik ja avardas arusaamist riigikaitsest ning riigikaitseõpetuse käigus saadava info olemusest.
Maleva juhtkond tänab Rakvere Reaalgümnaasiumi eduka koostöö jätkumise eest Eesti riigikaitsealase kasvatustöö arendamisel.

Hannes Reinomägi
Viru Maleva teabepealik
12.11.2013