Teksti suurus:
A A A

Kontaktid

korrapidaja
7179649 viru.korrapidajakaitseliit.ee
staabiülem malevapealiku ülesannetes
7179603 andrus.reinsteinkaitseliit.ee
noorteinstruktor
7179617 katri.tambergkaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
7179619 aili.ehamaakaitseliit.ee
referent
7179605 eva.leitenkaitseliit.ee
personalispetsialist
7179607 raina.reimerkaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9612 alger.nurkkaitseliit.ee
relvur
7179621 tanel.kaherkaitseliit.ee
transpordispetsialist
717 9622 tiit.kuppkaitseliit.ee
varustusspetsialist
7179623 koit.kalevkaitseliit.ee
kaplan
5290651 tauno.toompuukaitseliit.ee
teavituspealik
53501847 hannes.reinomagikaitseliit.ee
valvekompanii rühmaülem
53824790 ain.funkkaitseliit.ee
infotehnoloogiaspetsialist
7179625 peep.puusikkaitseliit.ee
ringkonna sideülem
7179646 tonis.laubekaitseliit.ee
sideallohvitser
717 9606 ago.saaverkaitseliit.ee
instruktor-kompaniiülem
717 9610 villu.joemetskaitseliit.ee
nooreminstruktor-kompanii veebel
717 9611 ular.kivilaidkaitseliit.ee
nooreminstruktor-pioneeriinstruktor
717 9614 urmas.aidkaitseliit.ee
haldusjuht
7179608 liivika.ivanovkaitseliit.ee
ringkonna personaliohvitser
7179641 eduard.iganuskaitseliit.ee
Rakvere malevkond
53823245 janek.levinkaitseliit.ee
Tapa malevkond
55973156 margo.martsinkaitseliit.ee
PA/CIMIC
717 9647 erik.sildkaitseliit.ee
tagalasektsiooni ülem
717 9604 tarmo.mattikaitseliit.ee
ringkonna vanemoperatiivohvitser
7179640 vahur.kasemetskaitseliit.ee
meditsiinipealik
53732878 heiko.porvalkaitseliit.ee
malevapealiku abi
5053382 rain.seppingkaitseliit.ee
spordipealik
5174189 sven.hobemagikaitseliit.ee
revisjonikomisjoni esimees
kert.kirsimaekaitseliit.ee
revisjonikomisjoni liige
revisjonikomisjoni liige