Teksti suurus:
A A A

Kodutütred

Kodutütarde Viru ringkond

1995. aasta mais tegi KL Viru Malev ettepaneku määrata NK Viru maleva pealikuks ja KT Viru ringkonnavanemaks Feliks Suits, kes spordikooli lasketreenerina oli noortele sportliku eluviisi ja positiivse ellusuhtumise hea eeskuju.

Kodutütarde ringkonnavanema kohustes on olnud Katrin Kivi, Tiiu Sillavee ja Leili Aleksejev. Hetkel juhib Kodutütarde Viru ringkonna tööd Ellen Sepp.

Viru ringkonna kodutütred on võistlusmatkal Ernake võitnud teise koha 2003. ja 2004. aastal, suusatamise esivõistlusel 2002. aastal kolmanda ning 2005. aastal teise koha. Lääne-Virumaal Mõedakul korraldatud laskejooksu esivõistlusel saavutasid kodutütardest sporditüdrukud teise koha 2004. aastal.

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu eriorganisatsioon, kellel on oma põhikiri ja kodukord.

Kodutütarde organisatsiooni liikmeks võib olla vähemalt 8-aastane Eesti naissoost kodanik, kes austab Kodutütarde põhimõtteid ja seadusi.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärgid on:
1.kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada oma armastust kodu ja isamaa vastu, õpetada austama eesti keelt ja eesti meelt;
2.kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimest ja loodust;
3.arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;
4.harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
5.valmistada ette kodutütreid täitma naise ja ema ülesandeid;
6.kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

KONTAKT:

KT noorteinstruktor 717 9618


www.kodutytar.ee

Kodutütarde organisatsiooni liikmeks astumise dokumentatsiooni leiad siit: https://www.kodutytar.ee/kuidas-saada-liikmeks/